understanding deflationary tokenomics in crypto

Deflasyonist Tokenomik Kripto Para Birimleri İçin Sağlıklı mı?

Reading time

Para ekonomisi, herhangi bir biçimde veya şekilde son derece zorlayıcı olmuştur. En küçük ve en basit para arzı sistemleri bile para kurlarını ve ekonomideki satın alma gücünü istikrara kavuştururken devasa zorluklarla karşılaşır. Doğal olarak, kripto para dünyası da aynı sorunu erkenden paylaştı ve her bir madeni paranın, para birimini istikrara kavuşturmak için sağlam ve iyi düşünülmüş ekonomik uygulamalar gerektirdiğini fark etti.

Günümüzde kripto alanının bu kısmına tokenomics deniyor ve kripto piyasasını etkili bir şekilde iki alt türe ayırıyor – enflasyonist ve deflasyonist kripto para birimleri. Bu makale her iki stratejinin iç işleyişini ortaya çıkaracak ve deflasyonist tokenomik yaklaşımın gerçekten en iyi seçenek olup olmadığını belirleyecektir.

Önemli Çıkarımlar

  1. Enflasyonist ve deflasyonist stratejiler kripto tokenomiğinin iki temel yönüdür.
  2. Enflasyonist strateji, ticareti teşvik etmek için tasarlanmıştır ve deflasyonist strateji, kripto varlıklarını tutmayı teşvik etmek için oluşturulmuştur. 
  3. Deflasyonist bir yöntem, coinlerini kazançlı yatırım varlıklarına dönüştürmeyi amaçlayan kripto projeleri tarafından kullanılır. 

Kriptoda Tokenomik Nedir?

Deflasyonist ve enflasyonist kripto para birimlerinin doğasını gerçekten anlamak için öncelikle tokenomics kavramını ve kripto dünyasındaki kritik değerini kavramamız gerekir. Tokenomics, kriptonun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra oluşturulan genç bir alandır. Token arzı, kullanımı ve dağıtım araçlarından uzun vadeli değer korumaya kadar token ekonomisinin neredeyse her yönünü yönetir ve tanımlar. 

 
main aspects of deflationary tokenomics

Tokenomik her kripto projesi için hayati önem taşır, çünkü çıkarılan her madeni paranın arkasındaki teşvikleri ve talebi yönlendiren faktörleri belirler. Tokenomics, potansiyel stake ödüllerini, getirilerin kapsamını, token yakma mekanizmalarını, sınırlı arza karşı sınırsız arzı ve tahsis programlarını belirler. Bu değişkenler, her bir kripto paranın arkasındaki doğrudan ve dolaylı değerleri yönlendirdiği için token talebini belirler. 

  

Her kripto yaratıcısı kripto araçlarının farklı yönlerini vurgular. Bazı projeler tüm çabalarını bol miktarda stake ödülü sağlamak için harcarken, diğerleri uzun vadeli dağıtım veya yakma yöntemlerine öncelik vermektedir. Çok sayıda iç ve dış faktör söz konusu olduğundan, yüksek talep gören bir kripto para oluşturmak için nesnel bir plan yoktur.

Enflasyonist ve Deflasyonist Kripto Para Birimleri

Enflasyonist ve deflasyonist kripto para birimi varyasyonları tokenomikte önemlidir. Bu alt türler, kripto tokenlerin piyasaya nasıl dağıtılacağını ve artan bir coin arzı mı yoksa azalan bir arz mı sunacaklarını belirler. Her iki yöntemin de kendine göre avantajları vardır ve yepyeni bir kripto projesi oluştururken eşit olarak değerlendirilmelidir. Ama önce, iki ekonomik terim arasındaki farkı inceleyelim. 

 

Geleneksel Ekonomide Enflasyon ve Deflasyon Arasındaki Fark

Enflasyon genel olarak gözlerden uzak bir ekonomide ilgili ürünlere ilişkin para arzının artması anlamına gelir. Deflasyon ise bunun tam tersi bir olgu olup, mal ve hizmet fiyatlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak düşmesidir. Hızlı bir örnek olarak, X ülkesinin yılda sadece on araba ürettiğini varsayalım. X ülkesindeki toplam para arzı 100.000 $’dır.

Dolayısıyla, her bir araba şu anda 10.000 dolar değerindedir. Para arzı 150.000 $’a çıkarsa, otomobil birim fiyatı 15.000 $’a yükselecektir. Eğer tersi olur ve toplam sabit para arzı 50.000 dolara düşerse, o zaman her bir arabanın değeri sadece 5.000 dolar olacaktır. İlk senaryo enflasyonu, ikincisi ise deflasyonu göstermektedir.

inflation vs. deflation

Hem enflasyon hem de deflasyon, koşullara bağlı olarak iyi ya da kötü olabilir. Ancak, adil piyasa fiyatlandırması yerel ve uluslararası ekonominin sağlığı için her zaman en iyi seçenek olduğundan, her iki ekonomik hareketin de uzun vadede zararlı olduğu düşünülmektedir. Hızlı enflasyon çoğunlukla kötüdür çünkü satın alma gücünü azaltır ve ekonomik ilerlemeyi durdurur; hızlı deflasyon ise işsizliğe, harcamaların azalmasına ve diğer olumsuz etkilere yol açar. Dolayısıyla, bu durumda ölçülü olmak esastır.

Kriptoda Enflasyonist Yaklaşım 

 

Kripto projelerinin enflasyonist ilkesi, klasik enflasyon konseptinden farklı değildir ve kademeli olarak artan bir token arzı sunar. Enflasyonist projeler ya sabit bir maksimum token arzına ya da tamamen sınırsız token dağıtımına sahiptir. Her iki yaklaşımın da kendine göre avantajları vardır, ancak sabit bir arzın token değeri açısından kontrol edilmesi kuşkusuz çok daha kolaydır. Sonuçta, sınırsız bir şeyin değerini korumak kolay değildir.

how inflationary coins work

Enflasyonist projeler çoğunlukla kendi tokenlarının dağıtım hacmini sistematik olarak artırır. Bu, doğrudan arz miktarlarını artırarak veya dolaylı olarak madencilik veya stake etme ödüllerini etkileyerek gerçekleştirilebilir. İkinci strateji, madencileri ve doğrulayıcıları çabalarını artırmaya ve daha yüksek hacimde token oluşturulmasını kolaylaştırmaya teşvik eder.

Enflasyonist stratejiler öncelikle eşler arası ödeme tekliflerine veya işlemle ilgili diğer hizmetlere odaklanan projeler tarafından kullanılmaktadır. Enflasyonist kripto para tokenleri, madencilerin veya stakerların hizmetlerine dayanmadıkları için yüksek işlem ücretleri gerektirmez. Bu nedenle, günlük ödeme çözümü olarak mükemmel bir seçimdir.

Kriptoda Deflasyonist Yöntem

Öte yandan, deflasyonist kripto para projeleri, tokenlerinin değerini zamanla artırmak için çeşitli yöntemler kullanır. Kademeli deflasyona neden olmanın birkaç yolu vardır. Birkaç kripto parayı dolaşımdan kaldıran yakma prosedürü buna iyi bir örnektir. Yakma işlemi pratikte oldukça basittir. Kripto projesi yaratıcıları, toplam arzlarının bir kısmını, herkes için sürekli olarak şifrelenen çıkmaz kripto adreslerine dağıtırlar.

how deflationary strategies boost the prices

Dolayısıyla, “yakılan” jetonlar artık dolaşımda bulunmamaktadır. Doğal olarak, kripto sahipleri yakılan kripto paraları karşılığında uygun bir tazminat alırlar.

Bir diğer yaygın yöntem ise madencilerin ya da stakerların yeni kripto tokenlar yaratma motivasyonunu kırmak için çeşitli yollardan oluşan halving yöntemidir. Örneğin, Bitcoin para birimi, her dört yılda bir Bitcoin tokenleri için madencilik ödüllerini etkili bir şekilde azaltan bir yarılanma prosedürüne sahiptir.

Bu süreci görselleştirmek için, Bitcoin’in şu anda üretilen her kripto bloğu başına kripto madencilerine 100 $ sağladığını düşünelim. Her dört yılda bir yarılanma süreci, 100 dolarlık teşviki 50 dolara indirecektir. Bu değişim Bitcoin üretimini doğrusal olarak etkilemezken arz azalmasıyla yüksek oranda orantılıdır. 

 

Kripto tokenlerin kademeli olarak deflasyonunu sağlamanın ek yolları vardır, ancak yukarıda özetlenen yöntemler piyasadaki en popüler yöntemlerdir. Deflasyonist stratejilerin temel amacı, kripto tokenlerin fiyatının gelecekte güvenilir ve tutarlı bir şekilde artmasını sağlamaktır. Sonuç olarak, yatırımcıların bu tokenleri satın almak ve uzun vadede elde tutmak için daha fazla motivasyonu olacaktır.

İki Sistem Arasındaki Kritik Farklar

Enflasyonist ve deflasyonist mekanizmaların birbirine zıt kutuplar olmasının yanında, aralarında birkaç temel fark vardır. Her iki tokenomik stratejinin dalgalanma etkilerini anlamak için bu farklılıklar dikkatle incelenmelidir. Hadi keşfedelim.

inflationary vs. deflationary tokenomics

Dolaşımdaki Arz

Her şeyden önce, iki yöntem arasındaki en belirgin fark, dolaşımdaki arzlarıdır. Enflasyonist tokenlar ya katlanarak daha yüksek kripto para arzına sahiptir ya da hiçbir limitleri yoktur. Enflasyonist projeler, dünya çapında ucuz ve hızlı kripto işlemlerini kolaylaştırmayı amaçladıkları için fiyatlandırmayı ve toplam değerlenmeyi dikkate almaz.

Diğer yandan, deflasyonist projeler tamamen kripto paralarının değeriyle ilgilidir. Bu projeler, daha fazla talebi kolaylaştırmak için para birimlerini değerli hale getirmeye çalışmaktadır. Enflasyonist kripto paralar bir amaç için bir araç iken, deflasyonist kripto paralar doğası gereği değerli varlıklar olarak kabul edilir. Her iki alt tür de farklı sirkülasyon sonuçlarına yol açar. Enflasyonist tokenları piyasada bulmak ve bunlarla işlem yapmak kolayken, deflasyonist kripto paralar çok daha az bulunur ve elde edilmesi daha zordur.

Satın Alma Gücü ve Değeri

Önemli bir diğer ayrım ise her iki token türünün satın alma gücüdür. Enflasyonist kripto varlıklar kademeli olarak değer kaybetmek üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla, uzun vadede kesinlikle daha az değerli olacaklarından, bu tokenları fayda sağlamak için elde tutmanın bir anlamı yoktur. Bu nedenle, enflasyonist kripto paralar dünya çapında mal ve hizmet alımını kolaylaştırmak için alınıp satılmak üzere tasarlanmıştır.

Buna karşılık, deflasyonist tokenlar emtia, hisse senedi ve diğer değer kazanan varlıklar olarak tutulmalı ve kullanılmalıdır. Deflasyonist tokenlar çeşitli mal ve hizmetleri satın almak için kullanılabilir, ancak gerçek değerleri kademeli ve düzenli olarak değer kazanmalarında yatmaktadır. Dolayısıyla, satın alma gücü genellikle enflasyonist tokenlar ile azalacak ve deflasyonist tokenlar ile artacaktır.

Ancak, kripto piyasası söz konusu kuraldan bazı ilginç sapmalara şahit oldu. Bazı enflasyonist kripto paralar, doğalarında olmamasına rağmen artan talep nedeniyle değer kazanabilir. Dogecoin bu duruma mükemmel bir örnektir. Buna karşılık, hem Bitcoin hem de Ethereum deflasyonist olmalarına rağmen her ikisi de son yıllarda dramatik fiyat düşüşler yaşadıkları için deflasyonist tokenların değer kazanması garanti değildir. 

 

Dönüştürülebilirlik Olanakları

Son olarak, her iki alt tipte de dönüştürülebilirlik esnekliği dikkate alınmaktadır. Enflasyonist kripto paralar kolaylıkla deflasyonist tiplere dönüştürülebilir, zira tek yapılması gereken yakma, yarılama veya diğer benzer işlemleri gerçekleştirmektir. Bu, kripto para arzını otomatik olarak kısıtlayacak ve doğası gereği daha az bulunmasını sağlayarak her bir kripto paranın birim başına değerini artıracaktır.

Aynı şey deflasyonist projeler için mümkün değildir, zira bu projelerin halihazırda arz sınırlamaları ve limitleri bulunmaktadır. Sonuç olarak, deflasyonist token yaratıcıları piyasaya ilave kripto para sürmek zorunda kalacaktır. Bu teknik olarak mümkün olsa da, kripto piyasasında yeni kripto paraları rastgele artırmak mantıklı değildir. Dolayısıyla, enflasyonist kripto para birimleri değerlemelerini kontrol etmek ve hiperenflasyon senaryolarından geçici olarak kaçınmak için daha fazla esnekliğe sahiptir.

Deflasyonist Yaklaşım Daha mı Üstün?

Kripto varlıkların deflasyonist doğası, yatırımcılar ve token sahipleri için doğal olarak mükemmeldir. Bu tokenomik mekanizma, yatırımcıların uzun vadede paralarının karşılığını almalarını sağlar. Her şey eşit olduğunda, deflasyonist yaklaşım kusursuz olmalı ve artan nadirliği nedeniyle tokenların fiyatının artmasına neden olmalıdır. Ancak, kripto dünyası son derece değişken olduğundan ve önemli fiyat dalgalanmalarına maruz kaldığından, her iki durum da neredeyse eşittir.

Deflasyonist tokenomik etkili bir şekilde çalışsa da, çok sayıda başka faktör genel kripto para değerini düşürebilir. En belirgin örnek, sınırlı arzı ve her dört yılda bir gerçekleştirilen yarılanma durumu nedeniyle öncelikle deflasyonist olarak kabul edilen Bitcoin’dir. Artan kısıtlılığına rağmen, Bitcoin son beş yılda olağanüstü bir değer kaybı yaşadı ve 70 bin $ değerinden şu anki 37 bin $ fiyatına geriledi.

BTC price fluctuation despite deflationary tokenomics

Kripto tokenların değeri piyasa oynaklığı, düzenlemeler, toplam kamu talebi ve somut token hizmetleri de dahil olmak üzere çok sayıda başka değişkene bağlı olduğundan, deflasyonist yöntem diğer etkenlerden bağımsız analiz edilmemelidir. Deflasyonist taktikler, kripto fiyatlarını belirleyen geniş kapsamlı makinenin sadece tek bir dişlisidir. Fakat eğer kripto projesi yatırımları ve kripto paralara yönelik artış eğilimlerini teşvik etmeyi amaçlıyorsa, bu genellikle olumlu bir stratejidir. 

Deflasyonist bir yaklaşım oldukça etkili olabilir, ancak yalnızca diğer faktörler belirli bir kripto parayı destekliyorsa işe yarar.

Hızlı Bilgi

Deflasyonist Tokenlara Yatırım Yapmalı mısınız?

Yukarıda belirtildiği üzere, tokenların deflasyonist olması, kademeli olarak değer kazanmalarını gerektirmeyebilir. Birçok deflasyonist kripto para son yıllarda bu hedefe ulaşmakta başarısız oldu. Gerçek şu ki, çoğu kripto endüstrisi deflasyonist tokenomiyi düzgün bir şekilde kolaylaştırmak için hala çok değişken. Bu mekanizma pratikte çalışsa da, çeşitli ekonomik, siyasi ve düzenleyici faktörler takdir edilen ölçütü büyük ölçüde dengeleyebilir.

Dolayısıyla, deflasyonist olduğu varsayılan bir token, hevesli yatırımcıların beklentilerinin aksine değer kaybedebilir. Bir başka önemli faktör de kullanıcı manipülasyonudur. Yukarıda tartışıldığı üzere, deflasyonist kripto paraların çoğu kazançlı yatırım fırsatları olarak tasarlanmıştır. Mal ve hizmet satın almak için kullanılmak üzere inşa edilmemişlerdir. Dolayısıyla, deflasyonist paraları satın almanın tüm amacı, sonraki dönemlerdeki potansiyel getirileridir.

Doğal olarak, yatırımcılar ve “balina” yatırımcılar, potansiyel olarak kazançlı karlar elde edebilecekleri için fiyatları yapay olarak kendi tercih ettikleri yöne çekmeye motive olurlar. Bu nedenle, deflasyonist kripto paralar sıklıkla piyasanın organik talep ve arz dengesini etkileyen çeşitli manipülasyon planlarının kurbanı olabilir. Kripto endüstrisinin büyümesi ve olgunlaşması bu riskleri kesinlikle azaltacak olsa da, mevcut iklim bu konuda hala çok belirsiz ve değişken. 

 

Son Sözler

Deflasyonist tokenomik, doğru uygulandığı ve kullanıldığı takdirde kripto piyasası için mükemmeldir. Bu yöntem, belirli bir token için kademeli fiyat artışı sağlayarak yatırımcıların ellerinde tutmaya karar verdikleri kripto varlıkları için güvenilir beklentilere sahip olmalarına olanak tanır. Fakat genel kripto volatilitesi, çeşitli ekonomik gerilemeler, düzenleyici kıskaçlar gibi diğer faktörlerin deflasyonist etkileri dengeleyebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, kriptoya yatırım yapmayı düşünüyorsanız, deflasyonist tokenomikler nihai seçiminiz için tek karar verici faktör olmamalıdır. 

 

SSS

Deflasyon kripto için iyi midir?

Deflasyon, her kripto paranın değerini artırdığı için öncelikle kripto varlık sahipleri için iyidir. Ancak deflasyon, piyasaların daha az likit hale gelmesine ve işlem hacimlerinin azalmasına neden olarak sektörde olumsuz etkilere de yol açabilir. 

Deflasyonist tokenlerin potansiyel faydaları nelerdir?

Deflasyonist tokenların değeri genellikle zaman içinde artar. Bu nedenle, deflasyonist kripto paralar kripto yatırımcıları için harika yatırım seçenekleridir. Ancak, kripto tokenomiğinin deflasyonist doğasının yanı sıra diğer yönlerinin de yakından analiz edilmesi önemlidir.  

Hangi kripto tokenler deflasyonisttir? 

BTC hem enflasyonist hem de deflasyonisttir. Ancak, 21 milyon kripto paralık nihai dağıtım sınırı ve her dört yılda bir yarılanma olayı, BTC tokenini deflasyonist bir duruma doğru yönlendirmektedir. Diğer kayda değer örnekler Binance coin, Tamadoge ve XRP’dir.

Yeni makaleler

Getting Ready for The Highly Anticipated FMPS 2024
Bringing Our Payment Solutions To The Finance Magnates Pacific Summit
10.06.2024
Suiting Up For Crypto Discussions at The Massive Token 2049
Token 2049 Singapore is Around The Corner – Here Are Our Plans
10.06.2024
B2BinPay Suits Up for Money Expo India 2024!
B2BinPay is Good to Go at Money Expo India 2024! 
05.06.2024
B2BiPay v20 update
B2BinPay v20 – TRX Staking ve Daha Geniş Blockchain Desteği ile İşlevselliğin Geliştirilmesi