What is a crypto travel rule?

Kripto Seyahat Kuralı Nedir ve Kripto Merkezsizleşmesini Nasıl Etkiler?

Reading time

Kripto para dünyası, güvenlik endişeleri ve karşı taraf riskleriyle ünlüdür. Bu genç sektör, dolandırıcılık, beyaz yaka suçları, çeşitli dolandırıcılıklar ve diğer kötü niyetli faaliyetlerle ilgili çok sayıda sakatlayıcı kaza vakası yaşadı. Bunun başlıca nedeni, kripto işlemlerinin izsiz ve tamamen anonim olması ve kötü niyetli saldırganlara zararlı faaliyetler yürütmek için büyük bir koz vermesidir. 

Kripto işlemleriyle ilgili finansal hizmetler uzun zamandır bu talihsiz statükodan muzdarip. Bununla birlikte, FATF’nin kripto seyahat kuralını yakın zamanda uygulamaya koyması nihayet gidişatı değiştirebilir. Seyahat kuralının doğasını ve kripto dünyası üzerindeki potansiyel etkisini inceleyelim.

Önemli Çıkarımlar

  1. Seyahat kuralı 2019 yılında FTAF tarafından uygulamaya konuldu ve dünya genelinde hızla uygulanıyor.  
  2. Seyahat kuralı, kripto ile ilgili şirketlerin KYC prosedürlerini uygulamalarını ve müşteri faaliyetlerini izlemelerini gerektirmektedir.  
  3. Kripto seyahat kuralı, kara para aklama ve kripto piyasasında sıklıkla işlenen diğer önemli suçlarla mücadele etmek üzere tasarlanmıştır.  

Kripto Seyahat Kuralını Anlama

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2019’un ikinci yarısında kripto endüstrisinin neredeyse her yönünü etkileyen seyahat kuralını uygulamaya koydu. ABD’de mali suçlarla mücadele ağları tarafından uygulamaya konulan benzer yasaların manevi halefi olarak kabul edildi. Seyahat kuralı, şirketleri sağlam müşterini tanı protokolleri ve güvenlik önlemleri kullanmaya zorlayarak fiili muadilini yansıttı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler ve VASP’ler) olarak kabul edilen şirketler, önceden belirlenmiş bir zaman sınırı içinde bu düzenlemelere uymak zorundadır.  

FATF, şirketlere yumuşak bir geçiş yapmaları için biraz zaman tanıdığından, seyahat kuralı 2023 itibariyle tamamen uygulanmamıştır. Sonuçta, seyahat kuralı, kripto ile ilgili şirketlerin müşterilerinin kimliklerini ve kişisel bilgilerini izlemelerini gerektiriyor ki bu, çoğu kripto hizmet sağlayıcısında uzaktan bile uygulanmadı.

Rahatsızlığına rağmen seyahat kuralı, sanal varlıklar için dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinin olasılığını en aza indirerek tüm kripto pazarındaki güvenlik seviyelerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Her bir finans kurumu kendi müşteri faaliyetlerinden sorumlu olacak ve sektör genelinde bir sahiplenme duygusu yaratacaktır. İdeal sonuç, kötü niyetli kişilerin kripto araçları yoluyla yasadışı faaliyetlerde bulunmalarının giderek zorlaşması olacaktır.

Seyahat Kuralındaki Önemli Oyuncular

Şimdi, Seyahat Kuralı’nın seyahat ve finans sektörlerinde uygulanmasında ve evriminde etkili olan merkezi figürleri ve kuruluşları vurgulayalım.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF)

1989’da kurulan FATF, şu anda dünya çapında kara para aklama suçuyla mücadele eden en büyük otoritelerden birini temsil etmektedir. FATF, KYC ve şeffaflık kurallarını uygulayarak uluslararası alanda kara para aklamaya karşı son savunmadır. FATF KYC gereklilikleri katıdır ama temelde adildir, şirketlerin yalnızca önemli müşterileri hakkında temel bilgileri açıklarken serbestçe faaliyet göstermelerine izin verir.

2019’da önerilen FATF 16 gereklilikleri, fiat dünyasının ötesine ulaşarak ve kripto endüstrisine girerek seyahat kuralı olarak bilinir hale geldi. Temel ilkeler aynı olmakla birlikte, seyahat kuralı fiat muadiline kıyasla biraz daha katıdır. Bunun nedeni, kripto para birimlerinin doğası ve kripto suçlularını yakalamanın artan zorluğudur.

FATF member countries

Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP’ler) 

VASP’ler, FATF 16 gereklilikleri tarafından uygulanan seyahat kuralının konusudur. VASP’ler FATF tarafından kripto borsası veya yönetim hizmetleri sağlayan kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, seyahat kuralı borsa platformları, brokerler, piyasa yapıcılar, yatırım fonları ve diğer ilgili kurumlar için geçerlidir. VASP olarak kabul edilen şirketler, FATF tarafından önerilen yönergelere uymalı ve müşterileri hakkında bilgi toplamalıdır.

Dikkate alınması gereken belirli eşikler vardır. Her müşteri bilgi açıklamasını gerektirecek kadar önemli değildir. Bu nedenle, VASP’ler düzenli müşterilerden sınırlı bilgi ve maddi müşterilerden kapsamlı bilgi almalıdır. Bu durumda fark, maddi müşterilerin kimliklerini doğrulamak için gerçek dünyadaki adresleri ve ikametgahlarıdır.

Who is a VASP?

Seyahat Kuralı Finansal Kurumları Nasıl Etkiliyor?

Kripto seyahat kuralının uygulanması blockchain dünyasında büyük bir duyuru oldu. Seyahat kuralı en başından itibaren tüm sahada şok dalgaları yaratarak çeşitli piyasa katılımcılarının gözünde farklı olasılıklara işaret etti. Bazıları için seyahat kuralı bu sektörün sonu olarak görülüyor. Diğerleri içinse kripto ortamını ticaret için uygun ve güvenli bir yer haline getirmek için gerekli bir araçtır.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Proaktif Yaklaşım 

money laundering cycle

Seyahat kuralının ilk belirgin avantajı, kara para aklama suçlarına yönelik agresif yaklaşımıdır. Kriptodaki AML izleme uygulamaları 2010’ların çoğunda arzulanan çok şey bıraktı. Eşler arası işlemlerin tamamen ademi merkeziyetçi ve anonim olması nedeniyle, AML dolandırıcılık tespiti neredeyse yok denecek kadar azdı.

Sonuçta, tüm amaçları tamamen anonimlik ve gizlilik olduğunda işlemleri denetlemek imkansızdır. Ademi merkeziyetçilik blok zinciri için önemli olsa da, kara para aklama uygulamaları milyarlarca zarara neden olmuştur. Bu nedenle, bu tür suçların bir an önce önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Seyahat kuralı, tüm VASP’lerin güvenilir ve sıkı bir şekilde izlenen potansiyel şüpheli müşteri tabanı oluşturmasını gerektirecektir. Kılavuzlar, maddi müşterilerin ve diğer sınıflandırmaların kontrolü için gerekli eşikleri belirtir. Sonuç olarak, seyahat kuralı kripto şirketleri ve ilgili müşterileri için potansiyel olarak daha güvenli bir ortam yaratabilir.

Kripto ve Fiat Arasında Basitleştirilmiş Bir Köprü

How travel rule strengthens crypto and fiat connection

Kriptoda seyahat kurallarına uyumun, tüm sektörü daha iyiye doğru dönüştürebilecek ikincil bir faydası da vardır. Kripto ve fiat dünyaları arasındaki bağlantı incedir ve çok sayıda engel içerir. Bu nedenle, yatırımcılar çoğunlukla bu alanlardan birini seçerek faaliyet gösterir ve arada çok fazla karışıklık olmasını önler.

Bunun başlıca nedeni, fiat yatırımcılarının kripto işlemlerine güvenmemesidir. AML uygulamalarının ve yönergelerinin olmaması, çoğu kripto para birimi yatırımcısı için büyük bir dezavantajdır. Seyahat kuralıyla birlikte, kripto düzenlemeleri daha tek tip ve standart hale geldikçe statüko önemli ölçüde değişebilir. Böylece, daha önce şüpheci olan birçok yatırımcı kripto ile uğraşmak için motive olabilir.

Ayrıca, seyahat kuralı mesajlaşma protokolü, VASP’ler tarafından aktarılan müşteri verilerinin tamamen gizli olmasını ve bireysel müşterilerin gizliliğini tehdit etmemesini sağlar. Yukarıda özetlenen faktörlerin bir araya gelmesi, kripto ortamının şeffaflığını ve yasallığını büyük ölçüde etkileyerek kripto sahiplerine ve tüccarlara daha fazla güvenlik ve rahatlık hissi verecektir.

Seyahat Kuralı Blok Zincirinin Amacını Yeniyor mu?

Kriptodaki FATF seyahat kuralının kripto ortamı için son derece olumlu etkileri olsa da, kripto topluluğu arasında muazzam bir endişe dile getiriliyor. Birçok kişi seyahat kuralının, tüm sektörün ana cazibesi olarak kabul edilen blok zincirinin ademi merkeziyetçilik yönüne aykırı olduğunu iddia ediyor. Bu düşünce teknik olarak doğru olsa da, çoğu kripto uzmanı seyahat kuralını piyasadaki ‘gerekli kötülük’ olarak görüyor.

Kripto alanı, bu alanlarda ihmalkar kalmak için çok fazla dolandırıcılık, dijital hırsızlık ve beyaz yakalı suç vakası yaşadı. Anonimlik unsurunun çeşitli suçların işlenmesini kolaylaştırmak için haksız bir şekilde kullanıldığı acı bir şekilde ortadadır. Bu nedenle, sektörün güvenli bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için seyahat kuralına ihtiyaç duyulmaktadır.

Nihai Çıkarımlar

Pek çok kişi seyahat kuralının tartışmalı olduğunu düşünse de, kripto düzenleme ortamındaki bu büyük değişime şüphesiz ihtiyaç var. Son FTX çöküşü, çok sayıda siber güvenlik ihlali, kara para aklama olayları ve diğer birçok suç, bu piyasanın uygun düzenlemeden yoksun olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kripto dünyasının halkın güvenini geri kazanmak için yeni kurallar koyması gerekiyor. Seyahat kuralı doğru yönde atılmış mükemmel bir adım olmakla birlikte, sınırlama değil güçlendirme mekanizması haline gelmesi için iyileştirme ve revizyonlara ihtiyaç duymaktadır. 

SSS

Kriptoda Seyahat Kuralı Nedir?

Kripto seyahat kuralı, kara para aklama ve kripto ile ilgili diğer suçlarla mücadele etmek için küresel olarak uygulanan bir düzenlemedir. Şirketleri müşterilerini yakından izlemeye ve meşruiyetlerini doğrulamak için kişisel bilgilerini almaya zorlar.

VASP nedir?

VASP’ler seyahat kuralına tabidir. Bu kuruluşlar müşterilerinin kişisel verilerini almalı ve yetkililere seyahat kuralı veri aktarımlarını gerçekleştirmelidir. Tüm süreç gizlidir ve bireysel yatırımcıların özgürlüğünü tehlikeye atmaz.

FATF KYC gereklilikleri nelerdir?

KYC gereklilikleri, VASP şirketlerinin düzenli müşterilerden tüm temel bilgileri ve önemli kripto transferleri gerçekleştiren müşterilerden kapsamlı verileri almasını zorunlu kılmaktadır.

Yeni makaleler

Getting Ready for The Highly Anticipated FMPS 2024
Bringing Our Payment Solutions To The Finance Magnates Pacific Summit
10.06.2024
Suiting Up For Crypto Discussions at The Massive Token 2049
Token 2049 Singapore is Around The Corner – Here Are Our Plans
10.06.2024
B2BinPay Suits Up for Money Expo India 2024!
B2BinPay is Good to Go at Money Expo India 2024! 
05.06.2024
B2BiPay v20 update
B2BinPay v20 – TRX Staking ve Daha Geniş Blockchain Desteği ile İşlevselliğin Geliştirilmesi