Top KYC Providers for Crypto Companies

ผู้ให้บริการ KYC ชั้นนำสำหรับธุรกิจคริปโตของคุณในปี 2024

Reading time

ภาพรวมของคริปโตมีชื่อเสียงในด้านระดับความเป็นอิสระและการไม่เปิดเผยตัวตน ผู้ใช้จำนวนมากสนใจวิธีการชำระเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงหน่วยงานกลางที่ไม่จำเป็นและการแทรกแซงจากบุคคลที่สามโดยไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามการไม่เปิดเผยตัวตนและเสรีภาพที่มากเกินไปอาจนำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น 

บุคคลที่เป็นอันตรายจะใช้ช่องทางที่มีอยู่เพื่อดำเนินการที่เป็นอันตราย รวมถึงการฟอกเงิน อาชญากรรมปกเสื้อขาว หรือ การหลอกลวงที่ร้ายแรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ บริษัทคริปโตควรใช้ขั้นตอน KYC และ AML เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว วันนี้เราจะหารือเกี่ยวกับลักษณะของโปรโตคอล KYC จะรับโซลูชัน KYC ที่แข็งแกร่งได้ที่ใด และผู้ให้บริการ KYC รายใดที่น่าเชื่อถือที่สุด 

ประเด็นที่สำคัญ

  1. โซลูชัน KYC ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจคริปโต ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจป้องกันตนเองจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมปกขาว
  2. หลักเกณฑ์ของ KYC/AML กำหนดให้ต้องดึงข้อมูลลูกค้าและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ
  3. ตลาดโซลูชัน KYC ในปัจจุบันกำลังเฟื่องฟูในด้านคริปโต โดยมีผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้หลายรายที่นำเสนอบริการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่ล้ำสมัย

ทำความเข้าใจแนวคิดการทำความรู้จักกับลูกค้า

ขั้นตอนการทำความรู้จักกับลูกค้า (KYC) มักเป็นส่วนบังคับของแนวทางการป้องกันการฟอกเงินที่กว้างขวางขึ้น โดยกระบวนการ KYC จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทต่าง ๆ รู้จักลูกค้าของตนเป็นอย่างดีและสามารถรับรองความถูกต้องตามกฎหมายได้ เป็นผลให้บริษัทต่าง ๆ สามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าของตนจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ 

Essential Steps in the KYC Process

แม้ว่าหลักเกณฑ์ KYC และ AML จะไม่ได้ถูกบังคับใช้ในทุกประเทศหรือทุกตลาด แต่การมีอยู่ในระดับสากลก็เติบโตขึ้นในทุกปี 

ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินส่วนใหญ่ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามแนวทาง KYC ของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็ร่วมมือกับบริษัททางการเงินเพื่อเพิ่มการป้องกันจากองค์กรที่เป็นอันตรายและภัยคุกคามการฟอกเงิน 

กระบวนการยืนยันตัวตนในโซลูชัน KYC

ซอฟต์แวร์ KYC ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริการยืนยันตัวตนที่ตรวจสอบโปรไฟล์ของลูกค้า โดยสามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าได้หลายวิธี รวมถึงการตรวจสอบเอกสารประจำตัวอย่างง่าย การตรวจสอบที่อยู่ และแม้กระทั่งการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ 

ขอบเขตของการยืนยันตัวตนขึ้นอยู่กับกฎหมายในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและการตัดสินใจของบริษัท หากไม่มีหลักเกณฑ์ KYC ที่จำเป็นในประเทศของคุณ ก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าคุณควรใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบใด โดยทุกอย่างขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท จำนวนลูกค้า และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ 

ประเภทของบริการยืนยันตัวตน

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รูปแบบพื้นฐานที่สุดของการยืนยันตัวตนคือการตรวจสอบบัตรประจำตัว แต่มีวิธีการยืนยันเพิ่มเติมให้เลือกอีกมากมาย รวมถึงการตรวจสอบใบหน้าแบบสด การตรวจสอบโทรศัพท์ การตรวจสอบภาพใบหน้าแบบคงที่ การตรวจสอบอีเมล และการจับคู่ฐานข้อมูล ซึ่งมีระดับของความยากและความสะดวกแตกต่างกันไปตามวิธีการเหล่านี้ และขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าการยืนยันตัวตนประเภทใดเหมาะสมกับความต้องการของตนมากที่สุด 

บริษัทหลายแห่งยังรวมเอาวิธีการยืนยันตัวตนประเภทต่าง ๆ ของเทคโนโลยี KYC เพื่อสร้างวิธีการตรวจสอบความถูกต้องหนึ่งเดียวในการป้องกันความผิดพลาด แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบบางครั้งจำเป็นต้องมีวิธีการยืนยันตัวตนมากกว่าหนึ่งวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการประเมินอย่างละเอียด 

การตรวจสอบ AML และรายการตรวจสอบ

แม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนแนวทาง KYC อย่างเคร่งครัด แต่กฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ก็มีความสำคัญเช่นกันสำหรับองค์กรที่ต้องการป้องกันการฉ้อโกง แนวทางปฏิบัติของ AML ดำเนินไปควบคู่กับ KYC ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในหลายกรณี อาชญากรรมปกเสื้อขาวและการฟอกเงินได้ดำเนินการโดยลูกค้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว 

ในช่วงแรกวิธีการเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่าง ๆ โดยการส่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายและการดำเนินธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปฏิบัติตามโปรโตคอล KYC แล้ว ผู้ไม่ประสงค์ดีจะดำเนินการธุรกรรมที่ฉ้อโกง

แนวทางปฏิบัติของ AML ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านการตรวจสอบธุรกรรมที่ครอบคลุม การเบี่ยงเบนธุรกรรมแต่ละครั้งจากบรรทัดฐานจะต้องผ่านการประเมิน AML ด้วยวิธีนี้ทำให้ฝ่ายที่เป็นอันตรายไม่สามารถแอบเข้าไปฟอกเงินหรือดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงอื่น ๆ ได้

กฎ KYC สำหรับกระเป๋าเงินคริปโตคืออะไร

โดยปกติแล้ว KYC สำหรับกระเป๋าเงินคริปโตจะผ่อนคลายกว่าและและรบกวนน้อยกว่าเพื่อไม่ไปจำกัดเสรีภาพในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามหลังจากมีการฉ้อโกง อาชญากรรมปกเสื้อขาวและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หลายครั้ง ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินคริปโตก็เริ่มร่วมมือกับผู้ให้บริการ KYC คริปโต 

ในกรณีส่วนใหญ่ กระเป๋าเงินคริปโตต้องมีการตรวจสอบการระบุตัวตนอย่างง่ายเพื่อให้ตรงกับรหัสที่ให้ไว้กับข้อมูลบัญชีกระเป๋าเงิน นี่เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับแนวทาง KYC และกระเป๋าเงินส่วนใหญ่มีการดำเนินการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐานนี้มาแล้ว 

KYC สำหรับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตมีความแตกต่างกันหรือไม่? 

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตใช้ ขั้นตอน KYC ที่คล้ายกัน แต่จำเป็นต้องดึงข้อมูลลูกค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยปกติแล้วจะต้องได้รับชื่อตามกฎหมาย ที่อยู่อย่างเป็นทางการ วันเกิด และหมายเลขยืนยันตัวตนจากลูกค้าแต่ละราย หลังจากนั้น แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโต ฃต้องทำการตรวจสอบหลายครั้งเพื่อตรวจสอบการมีอยู่และความถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้าแต่ละราย

แม้ว่าโปรโตคอลนี้จะต่อต้านการไม่เปิดเผยตัวตนและการกระจายศูนย์ของวิธีการบล็อกเชนโดยสิ้นเชิง แต่ก็เป็นมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อป้องกันการพยายามฟอกเงินจำนวนมากและอาชญากรรมปกเสื้อขาวอื่น ๆ 

การขาดกระบวนการ KYC ทำให้เกิดการสูญเสียคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 จนถึงเดือนมีนาคม 2022

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ

ผู้ให้บริการ KYC/AML ชั้นนำที่คุณควรพิจารณาในปี 2024

การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคริปโตได้รับคำตอบที่เหมาะสมจากตลาด โดยมีผู้ให้บริการ KYC ชั้นนำหลายรายเข้าสู่กลุ่มคริปโต ในปี 2024 บริษัทหลายแห่งได้สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในกลุ่มนี้ เรามาหารือเกี่ยวกับตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันกันดีกว่า

SolidProof

SolidProof

SolidProof เป็นผู้ให้บริการ KYC ที่มุ่งสู่โครงการคริปโตและบริษัทที่ทันสมัยต่างๆ มอบบริการ KYC ที่ราบรื่นซึ่งไม่เป็นการรบกวนขั้นตอนการทำงานปกติของบริษัท SolidProof มีตัวเลือกการยืนยันตัวตนที่หลากหลาย ตั้งแต่การตรวจสอบบัตรประจำตัวง่าย ๆ ไปจนถึงการสแกนทางชีวภาพที่ซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม SolidProof ไม่ได้ให้บริการเชิงรับแก่ลูกค้า บริษัทนี้มีเป้าหมายที่จะระบุช่องโหว่ภายในกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้าปัจจุบันของคุณและมอบแนวทางในการแก้ไขแก่คุณ SolidProof กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบที่จะทำการค้นหาจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

Identity.com

Identity.com

การเข้ามาเป็นทางเลือกที่สองที่ใกล้เคียงสำหรับโซลูชัน KYC ชั้นนำของอุตสาหกรรมคือ identity.com โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกและรวมโปรโตคอล KYC เข้ากับสภาพแวดล้อมบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์

ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้สามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบ on-chain และไม่มีการอนุญาตแบบรวมศูนย์ ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่เป็นอันตรายต่อข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า Identity.com เป็นโครงการโอเพนซอร์สที่สามารถรวมเข้ากับเครือข่ายบล็อกเชนที่มีอยู่ส่วนใหญ่ได้ 

Chainanalysis

Chainanalysis

Chainanalysis เป็นชื่อที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมบล็อกเชน โดยเริ่มต้นจากการเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบล็อกเชน ในปัจจุบัน Chainanalysis นำเสนอแพ็คเกจความปลอดภัยทางไซเบอร์ โซลูชัน KYC และ AML ที่ครอบคลุมสำหรับโครงการคริปโต โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทคริปโตเกือบทุกแห่ง เนื่องจากพวกเขาให้การป้องกันแบบครบวงจรจากภัยคุกคามคริปโตส่วนใหญ่ได้ดี

Chainanalysis ช่วยให้ลูกค้าตรวจสอบธุรกรรมและผู้ใช้ที่น่าสงสัยได้ พวกเขายังเชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนเงินคริปโตที่สูญหายไป ในท้ายที่สุด Chainanalysis ได้เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตทุกคนเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของคริปโตและการป้องกันอาชญากรรม 

Chainanalysis เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพคริปโตที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อเริ่มดำเนินการและใช้แนวทางปฏิบัติ KYC/AML ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับความต้องการเฉพาะของพวกเขา 

ประเด็นสำคัญสุดท้าย

ตลาดผู้ให้บริการ KYC เพิ่มขึ้นอย่างมากในด้านคริปโต ปัจจุบันมีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายในกลุ่มนี้ และบริษัทคริปโตต่าง ๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของคริปโตที่ล้ำสมัยได้ตามต้องการ ในปี 2024 เราไม่ควรละเลยหลักเกณฑ์ KYC และ AML อีกต่อไป เนื่องจากมันอาจช่วยบริษัทของคุณจากอาชญากรรมทางการเงินหรือการฉ้อโกงที่สำคัญได้ ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ขั้นตอน KYC เริ่มตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้ว! 

บทความล่าสุด

Getting Ready for The Highly Anticipated FMPS 2024
Bringing Our Payment Solutions To The Finance Magnates Pacific Summit
10.06.2024
Suiting Up For Crypto Discussions at The Massive Token 2049
Token 2049 Singapore is Around The Corner – Here Are Our Plans
10.06.2024
B2BinPay Suits Up for Money Expo India 2024!
B2BinPay is Good to Go at Money Expo India 2024! 
05.06.2024
B2BiPay v20 update
B2BinPay v20 – ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานด้วยการปักหลัก TRX และการสนับสนุนบล็อกเชนที่กว้างขึ้น