On-chain vs off-chain transactions main differences

ธุรกรรมแบบ On-Chain vs Off-Chain – คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

Reading time

นับตั้งแต่ที่เทคโนโลยีบล็อกเชนถือกำเนิดขึ้น บล็อกเชนก็เต็มไปด้วยความคลุมเครือและปริศนาที่ยากจะไขให้กระจ่าง เนื่องจากบล็อกเชนเป็นระบบที่ซับซ้อนขององค์ประกอบที่เชื่อมต่อถึงกัน แต่ละบล็อกเชนมี Distributed Registry (ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย) ข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยโหนดที่แตกต่างกันซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมแบบ On-Chain และ Off-Chain หลายคนจึงเกิดคำถามว่าธุรกรรมดังกล่าวทำงานอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไร?

บทความนี้ให้ความกระจ่างว่าธุรกรรมแบบ On-Chain และ Off-Chain คืออะไร รวมถึงข้อดี ข้อเสีย และลักษณะเฉพาะของธุรกรรมเหล่านี้

สรุปสาระสำคัญ

  1. ธุรกรรมแบบ On-Chain เกิดขึ้นโดยตรงในบล็อกเชน ได้รับการเขียนและตรวจสอบโดยใช้กลไกของมัน และจะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนบล็อกเชนอย่างเหมาะสมเท่านั้น
  2. ธุรกรรมแบบ Off-Chain เกิดขึ้นบนเครือข่ายคริปโตเคอร์เรนซี แต่อยู่นอกบล็อกเชน ธุรกรรมประเภทนี้มีราคาถูกมากจึงได้รับความนิยมในเครือข่ายขนาดใหญ่
  3. ธุรกรรมแบบ On-Chain อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่มองหาความปลอดภัย การตรวจสอบความถูกต้อง และการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ธุรกรรม Off-Chain ค่อนข้างดีกว่าสำหรับผู้ที่มองหาธุรกรรมที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และเป็นส่วนตัว

Distributed Registry ของบล็อกเชนคืออะไร?

Distributed Registry เป็นฐานข้อมูลที่กระจายไปตามโหนดเครือข่ายหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ Distributed Registry คือฐานข้อมูลที่กระจายผ่านเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วม (โหนด) โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนอาจมีสำเนาส่วนตัวที่เหมือนกันของฐานข้อมูล Distributed Registry 

โหนด ได้รับการอัปเดตอย่างเป็นอิสระจากกัน ทุกคนจะได้รับแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยี Distributed Registry ช่วยลดต้นทุนในการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมาก การใช้ Distributed Registry ช่วยลดการพึ่งพาธนาคาร หน่วยงานราชการ ทนายความ เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร และหน่วยงานกำกับดูแล

distributed ledger technology architecture

คุณลักษณะสำคัญของ Distributed Registry คือการไม่ได้มีศูนย์ควบคุมเพียงแห่งเดียว แต่ละโหนดสร้างและเขียนการอัปเดต Registry แยกจากโหนดอื่นๆ จากนั้นโหนดจะเปิดโหวตกับอัปเดตเพื่อให้แน่ใจว่าโหนดส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเวอร์ชันสุดท้าย 

การโหวตและเห็นด้วยในสำเนา Registry หนึ่งชุดเรียกว่า ฉันทามติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำโดยอัตโนมัติโดยอัลกอริทึมที่เป็นเอกฉันท์ เมื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกัน Registry จะได้รับการอัปเดต และเวอร์ชันที่ตกลงกันล่าสุดของรีจิสทรีจะถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละโหนด

Distributed Registry ถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในการรวบรวมและส่งข้อมูล พวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐในขั้นพื้นฐานได้ 

Distributed Registry สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมหรือสัญญาที่เก็บรักษาไว้ในรูปแบบการกระจายในสถานที่ต่างๆ และระหว่างบุคคลที่แตกต่างกัน จึงไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อป้องกันการบงการ 

ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางในการอนุญาตหรือตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ข้อมูลทั้งหมดใน Registry จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและแม่นยำโดยใช้การเข้ารหัส และสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ คีย์ส่วนตัว และลายเซ็นการเข้ารหัส เมื่อข้อมูลถูกเก็บไว้แล้ว มันจะกลายเป็นฐานข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเครือข่าย

สถิติในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้การเงินแบบกระจายศูนย์จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ธุรกรรมแบบ On-Chain ก็ยังคงได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากความปลอดภัย

เรื่องจริงที่น่าสนใจ

ธุรกรรมแบบ On-Chain คืออะไร?

เราจำเป็นต้องพิจารณาบล็อกเชน เพื่อทำความเข้าใจความหมายของ On-Chain ธุรกรรมบล็อกเชนหรือ On-Chain คือธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นโดยตรงบนบล็อกเชน และได้รับการบันทึกและตรวจสอบโดยใช้กลไกของมัน ทุกธุรกรรมนั้นจะถือว่าเกิดขึ้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนบล็อกเชนอย่างเหมาะสมเท่านั้น

how on-chain transactions work

ธุรกรรมดังกล่าวไม่สามารถย้อนกลับได้ ไม่ว่าจะมีการยืนยันจากผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพียงพอหรือผ่านอัลกอริทึมที่เป็นเอกฉันท์พิเศษ ธุรกรรมนั้นจะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อได้รับฉันทามติของผู้เข้าร่วมที่มี Hash Power (กำลังประมวลผล) ส่วนใหญ่ของเครือข่าย 

ในทางกลับกัน การทำธุรกรรมคริปโตแบบ On-Chain นั้นมีค่าใช้จ่าย เพราะนักขุดจะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม สำหรับการให้บริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องเพื่อตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยใช้การวิเคราะห์ On-Chain หากเครือข่ายไม่ได้วัดขนาดให้ดีและมีธุรกรรมจำนวนมาก บางครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมสูง

การทำธุรกรรมแบบ On-Chain จะเกิดขึ้นจริง (และไม่สามารถย้อนกลับได้) ก็ต่อเมื่อสมาชิกเครือข่ายมากกว่า 51% ยอมรับว่าสิ่งนี้ถูกต้องและ Registry เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุด เพื่อให้ธุรกรรมบนเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ นักขุดจะต้องได้รับการยืนยันตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ 

เวลาที่ใช้ในการทำธุรกรรมแบบ On-Chain ยังได้รับผลกระทบจากความแออัดของเครือข่ายอีกด้วย ดังนั้นบางครั้งธุรกรรมอาจล่าช้าหากจำเป็นต้องยืนยันธุรกรรมจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การประมวลผลธุรกรรมอาจเร็วขึ้นเนื่องจากผู้ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า

ข้อดีของธุรกรรมแบบ On-Chain

ธุรกรรมแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบ On-Chain หรือ Off-Chain ต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แสดงถึงแก่นแท้และแนวคิดของตัวเอง

Pros and Cons of On-Chain Transactions

ความปลอดภัย

ธุรกรรมคริปโตแบบ Onchain นำเสนอการรักษาความปลอดภัยระดับสูงที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับธุรกรรมเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการโจมตีด้วยการเจาะระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบล็อกเชนได้รับการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากบันทึก ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการยักย้าย การโจรกรรม หรือการรีดเอาทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ ในขั้นต้นได้

เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวมีการป้องกันที่แข็งแกร่ง ระดับความไว้วางใจของผู้ใช้จึงเพิ่มขึ้น ความนิยมของธุรกรรมจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

การกระจายศูนย์

บล็อกเชนไม่อยู่ภายใต้อำนาจส่วนกลาง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยที่ตัวกลางจะละเมิดความไว้วางใจหรือบงการกระแสข้อมูล ธุรกรรมแบบ On-Chain ใดๆ จะต้องอยู่ภายใต้กฎของระบบกระจายศูนย์ที่ถูกประมวลผล 

ดังนั้นจึงไม่รวมความเป็นไปได้ในการให้บุคคลที่สามมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือพารามิเตอร์ ข้อได้เปรียบนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างมาก เนื่องจากลักษณะการกระจายศูนย์ของบัญชีแยกประเภทแบบกระจายช่วยลดโอกาสที่ข้อมูลธุรกรรมจะถูกแฮ็ก ซึ่งอาจนำไปสู่การขโมยสินทรัพย์ได้

ความโปร่งใส

การใช้บัญชีแยกประเภทแบบกระจายหมายความว่าธุรกรรมจะถูกบันทึกและตรวจสอบในหลายแห่ง การใช้ Blockchain Explorer ทำให้ทุกคนสามารถติดตามธุรกรรมไปจนถึง ที่อยู่วอลเล็ต และดูการเคลื่อนไหวของวอลเล็ตได้ ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบตัวชี้วัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม On-Chain ได้อย่างอิสระ 

ความโปร่งใสของธุรกรรมยังช่วยเพิ่มความไว้วางใจของผู้ใช้ เนื่องจากพวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญใน ‘แฮช’ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมใดๆ ที่สะท้อนวัตถุประสงค์และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของธุรกรรมนั้น

ข้อเสียของธุรกรรมแบบ On-Chain

ต่อไปเราจะมาดูข้อเสียหลักของธุรกรรมแบบ On-Chain กัน

ความเร็วช้า

จำนวนธุรกรรมที่รอการประมวลผลบนบล็อกเชนอาจส่งผลต่อความเร็วของธุรกรรมและส่งผลให้เครือข่ายเกิดการติดขัด เนื่องจากประสิทธิภาพได้รับผลกระทบอย่างมากจากความแออัดของเครือข่าย การประมวลผลธุรกรรมจึงมักถูกเร่งให้เร็วขึ้นโดยการปรับปรุงบางส่วนของระบบบล็อกเชน

ค่าธรรมเนียมสูง

เมื่อปริมาณธุรกรรมสูง ค่าบริการเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง การใช้งานเครือข่ายอาจมีราคาแพงมาก เนื่องจาก นักขุด (ผู้ตรวจสอบ) จะได้รับเงินสำหรับการตรวจสอบแต่ละธุรกรรมตามสัดส่วนของปริมาณธุรกรรม การเพิ่มแบนด์วิธบล็อกเชนสามารถช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมได้หลายครั้ง ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้ตรวจสอบในเครือข่าย

การใช้พลังงาน

เมื่อพูดถึงธุรกรรมแบบ On-Chain สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ากระบวนการฉันทามติ Proof-of-Work ของการขุดนั้นใช้พลังงานและการประมวลผลจำนวนมาก ธุรกรรมแต่ละรายการต้องใช้พลังในการประมวลผลจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะถูกดึงออกมาโดยการขุดคริปโตเคอร์เรนซีเมื่อมีการขุดบล็อกใหม่

ธุรกรรมแบบ Off-Chain คืออะไร?

ธุรกรรมแบบ Off-Chain เกิดขึ้นบนเครือข่ายคริปโตเคอร์เรนซี แต่อยู่นอกบล็อกเชน ธุรกรรมประเภทนี้มีราคาถูกมากจึงได้รับความนิยมในเครือข่ายขนาดใหญ่ 

เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมแบบ On-Chain แล้ว ธุรกรรมแบบ OfF-Chain นั้นง่ายกว่ามาก ธุรกรรมดังกล่าวจะถือว่าใช้ได้ก็เมื่อบล็อกเชนเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกรรม 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมีการตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกเขียนในอีกบล็อกหนึ่ง และส่งไปยังผู้เข้าร่วมทั้งหมดในเครือข่าย ทำให้ไม่สามารถย้อนกลับได้

ข้อตกลงการทำธุรกรรมแบบ Off-Chain ทำขึ้นนอกเครือข่ายบล็อกเชน โปรโตคอลที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมแบบ Off-Chain นั้นคล้ายคลึงกับโปรโตคอลที่ใช้ในแพลตฟอร์มการชำระเงินอย่าง PayPal

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำข้อตกลงนอกบล็อกเชนได้ ขั้นตอนต่อไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามซึ่งมีบทบาทในการยืนยันการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามข้อตกลงแล้ว ทำให้บุคคลที่สามเป็นผู้รับรองในการทำธุรกรรม 

นี่คือรูปแบบที่ ตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้กัน ตลาดแลกเปลี่ยนจะทำหน้าที่เป็นคนกลาง โดยมีแพลตฟอร์มให้บริการและกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการทำธุรกรรม เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงตามเงื่อนไขภายนอกบล็อกเชนแล้ว ธุรกรรมจริงก็จะดำเนินการบนบล็อกเชน 

รหัสหรือคูปองมักจะได้รับการยอมรับในระหว่างการทำธุรกรรมแบบ Off-Chain นี่คือรหัสหรือคูปองที่สามารถแลกเป็นสินทรัพย์คริปโตได้ บุคคลที่สามเป็นเจ้าของรหัสหรือคูปองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการแลกรหัสหรือคูปองในเวลาที่เหมาะสม

ข้อดีของธุรกรรมแบบ Off-Chain

ธุรกรรมแบบ Off-Chain มีจุดแข็งที่น่าประทับใจ เช่นเดียวกับธุรกรรมแบบ On-Chain

Pros and Cons of Off-Chain Transactions

ความเร็วการทำธุรกรรมที่เร็วขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับประเภท On-Chain ธุรกรรมนอกเครือข่ายบล็อกเชนจะประมวลผลได้รวดเร็วกว่า เนื่องจากธุรกรรมลักษณะนี้ ไม่จำเป็นต้องรอการยืนยันจากบล็อกเชน ธุรกรรมจึงสามารถดำเนินการส่งจากวอลเล็ตของผู้ส่งไปยังวอลเล็ตของผู้รับได้ทันที ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไปยังเครือข่าย

ต้นทุนต่ำกว่า

ธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันภายนอกบล็อกเชนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและต้องการค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เนื่องจากไม่ต้องการกระบวนการยืนยันตามการขุดหรือการสเตก 

ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมากและสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ ทั้งบนระบบแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์

การไม่เปิดเผยตัวตนที่มากกว่า

เนื่องจากข้อมูลธุรกรรม Off-Chain ทั้งหมดเป็นแบบส่วนตัวโดยสมบูรณ์และไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ สิ่งนี้จะเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตนและซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่สำคัญ เช่น ชื่อผู้ส่งหรือผู้รับ จำนวนเงินที่ส่ง และข้อมูลผลรวมธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของการทำธุรกรรม

ข้อเสียของธุรกรรมแบบ Off-Chain

ทีนี้เรามาดูข้อเสียหลักของการทำธุรกรรมแบบ Off-Chain กัน

ความโปร่งใสน้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมแบบ On-Chain ธุรกรรมแบบ Off-Chain ที่เกิดขึ้นแบบออฟไลน์ไม่ปฏิบัติตามโปรโตคอลเดียวกันกับบล็อกเชน ทำให้มีโอกาสเกิดข้อพิพาทและความขัดแย้งมากขึ้น เพราะข้อจำกัดต่างๆ จะทำให้ไม่สามารถทราบข้อมูลสำคัญจำนวนมากที่ซ่อนอยู่

การรวมศูนย์

ธุรกรรมแบบ Off-Chain มักจะรวมศูนย์ หน่วยงานที่ส่งข้อมูลสามารถปฏิเสธการเข้าถึง ทำลายข้อมูล หรือหยุดการทำงาน เลเยอร์และโครงสร้างระบบที่ซับซ้อนสามารถป้องกันการทำธุรกรรมนอกเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ได้ แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตลอดไป เนื่องจากไม่ได้อยู่บนบล็อกเชน

ความปลอดภัยต่ำ

เนื่องจากธุรกรรมแบบ Off-Chain ได้รับการประมวลผลภายนอกบล็อกเชน (แม้ว่าจะอยู่ในบล็อกเชนก็ตาม) และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ภายในเครือข่าย ความปลอดภัยจึงลดลงอย่างมาก 

วิธีการนี้จะเขียนเฉพาะผลลัพธ์เริ่มต้นและสิ้นสุดของธุรกรรมไปยังบล็อกเชนเท่านั้น กิจกรรมการตรวจสอบธุรกรรมอื่นๆ ทั้งหมดเกิดขึ้นนอกบล็อกเชน ซึ่งทำให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลธุรกรรมลดลง

ธุรกรรมแบบ On-Chain vs Off-Chain: ความแตกต่างสำคัญ

ธุรกรรมแบบ On-Chain และ Off-Chain แตกต่างกันอย่างไร? แม้จะมีชื่อคล้ายกัน แต่ธุรกรรมประเภทนี้ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนหลายประการ ทั้งในแง่ของการใช้งานและลักษณะเฉพาะหลายประการที่กำหนดการดำเนินงานของธุรกรรม

ขั้นตอนการทำธุรกรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกประทับเวลาด้วยข้อมูลธุรกรรมแบบ On-Chain และเก็บไว้ในบัญชีแยกประเภทสาธารณะ คอมพิวเตอร์ (หรือโหนด) ของเครือข่ายบล็อกเชนจะตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้ โดยอิงจากเทคนิคที่เป็นเอกฉันท์ของเครือข่ายบล็อกเชน (เช่น Proof-of-Work หรือ Proof-of-Stake) 

การตรวจสอบธุรกรรมและการเพิ่มบล็อกใหม่ลงในเชนสามารถใช้ทรัพยากรการประมวลผลที่สำคัญในเครือข่ายบล็อกเชน PoW พลังงานอันเข้มข้นที่จำเป็นนั้นก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและเร่งภาวะโลกร้อนให้เร็วขึ้น 

ในทางกลับกัน มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินธุรกรรมแบบ Off-Chain โดยใช้ผู้ค้ำประกันบุคคลที่สามทั่วไป โซลูชันเลเยอร์-2 (ซึ่งพยายามแก้ไขปัญหาความสามารถในการขยายขนาดที่มีอยู่ในบล็อกเชน) ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อลดแรงกดดันต่อบล็อกเชนหลัก Liquid Network และ Lightning Network คือสองตัวอย่างของโซลูชันเหล่านี้

Comparing On-Chain vs Off-Chain Transaction

ความโปร่งใสและความปลอดภัย

ธุรกรรมแบบ On-Chain มีความปลอดภัยและโปร่งใสอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการประทับเวลาและถูกบันทึกไว้ ทำให้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลิกทำธุรกรรมได้ ธุรกรรมแบบ Off-Chain มีระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีดำเนินการ 

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะสร้างช่องทางด้านข้างโดยใช้โซลูชันเลเยอร์ 2 (เช่น Lightning Network) ช่องทางด้านข้างจะถูกปิดเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น ทำให้บล็อกเชนหลักสามารถบันทึกธุรกรรมได้ 

ธุรกรรมแบบ Off-Chain อื่นๆ อาจไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ เพื่อช่วยเหลือฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

Bitcoin Lightning Network

ธุรกรรมแบบ On-Chain มีความเปิดกว้างมากกว่าแต่การไม่เปิดเผยตัวตนจะน้อยลง บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถระบุตัวตนได้บางส่วนโดยใช้ข้อมูลธุรกรรม เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในบัญชีแยกประเภทสาธารณะ 

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ธุรกรรมแบบ Off-Chain มีการไม่เปิดเผยตัวตนมากกว่า เนื่องจากทุกคนไม่สามารถมองเห็นธุรกรรมเหล่านี้ได้ แม้แต่ธุรกรรมแบบ Off-Chain ที่ดำเนินการด้วยโซลูชันเลเยอร์ 2 ซึ่งอาจทิ้งร่องรอยไว้ในเครือข่ายหลัก ก็ยังถูกเข้ารหัสและไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าเครือข่ายจะปิด ซึ่งจะช่วยเก็บรักษาความลับของทุกฝ่ายได้

บทสรุป

ธุรกรรมแบบ On-Chain และ Off-Chain เป็นเทคโนโลยีสองแบบที่แตกต่างกันภายในการพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชนที่มีลักษณะเฉพาะตัว นำเสนอเครื่องมือเดียวกันในการจัดการกับสินทรัพย์เข้ารหัสลับ – ความสามารถในการถ่ายโอนมูลค่าที่แสดงในสินทรัพย์คริปโตระหว่าง วอลเล็ตที่แตกต่างกัน โดยที่ยังสามารถดูข้อมูลธุรกรรมและติดตามสถานะได้

ด้วยการพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชน โมเดลเหล่านี้จึงแพร่หลาย แต่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าโมเดลใดจะมีครองตลาดในอนาคต

บทความล่าสุด

oin Us at The iFX Asia Expo - Check Out Our Agenda
Returning to The iFX Asia Expo with More Updates and Innovative Solutions
19.07.2024
B2BinPay at The Forex Expo Dubai – Don’t Miss out! |
Joining The World’s Elites at The Forex Expo Dubai
19.07.2024
Buy Now, Pay Later (BNPL) Can Boost Your Sales - Here’s How
แนวคิดซื้อเลยจ่ายทีหลัง (BNPL) ทำงานอย่างไรในสกุลเงินดิจิทัล?
What Should We Expect From The Ethereum Pectra Upgrade?
เราควรคาดหวังอะไรจากการอัพเกรด Ethereum Pectra?