https://b2binpay.com/app/uploads/2023/05/Constantine-Belov.png

Constantine Belov

linkedin

Tác giả chính, Phòng Tiếp thị Nội dung

Là một người chăm chỉ, có mục tiêu và hiểu biết rộng, tôi luôn nỗ lực hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Đối mặt với những nhiệm vụ đầy thử thách trong cuộc sống, tôi đã hình thành thói quen suy nghĩ hợp lý và sáng tạo để giải quyết vấn đề, điều này không chỉ giúp tôi phát triển về mặt con người mà còn về mặt chuyên môn.

Về công việc chuyên môn của mình, tôi có thể nói rằng, tôi luôn bị cuốn hút bởi việc học ngoại ngữ, điều sau này đã dẫn tôi đến với nghiên cứu về dịch thuật và ngôn ngữ học. Với kinh nghiệm làm biên dịch viên tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cũng như kiến thức tốt về marketing và kinh tế, tôi đã đã thành thạo kỹ năng viết quảng cáo, điều đã trở thành nền tảng vững chắc để viết bài về lĩnh vực fintech, thị trường tài chính và tiền mã hóa.

Xem thêm bài viết từ tác giả này

https://b2binpay.com/app/uploads/2024/02/getting-a-crypto-wallet-license.png

How to Get a Crypto Wallet License

Giáo dục 15.02.2024
https://b2binpay.com/app/uploads/2024/01/Doxxed-meaning-in-crypto.png

Ý Nghĩa của Doxxed trong Tiền Điện Tử và Ảnh Hưởng tới Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Giáo dục 18.01.2024
https://b2binpay.com/app/uploads/2024/01/Differences-between-Liquid-vs-Lightning-Networks.png

Phân Tích So sánh: Liquid và Lightning Network

Giáo dục 15.01.2024
https://b2binpay.com/app/uploads/2024/01/B2BinPay_cover-№1.png

Bridge NFT và Hoán Đổi NFT: Sự Khác Biệt Chính

Giáo dục 15.01.2024
https://b2binpay.com/app/uploads/2023/12/What-is-Crypto-Payment-Processing.png

Hiểu Rõ Các Khái Niệm Cơ Bản về Xử Lý Thanh Toán Tiền Điện Tử

Giáo dục 03.01.2024
https://b2binpay.com/app/uploads/2023/12/Accept-Crypto-Payments-with-B2BinPay.png

Cách chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử với B2BinPay

Giáo dục 26.12.2023
https://b2binpay.com/app/uploads/2023/12/On-chain-vs-off-chain-transactions-main-differences.png

Giao dịch On-Chain và Off-Chain – Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Giáo dục 18.12.2023
https://b2binpay.com/app/uploads/2023/11/How-to-Accept-Crypto-on-Shopify.png

How to Accept Crypto on Shopify: Easy Guide

Giáo dục 20.11.2023
https://b2binpay.com/app/uploads/2023/11/How-to-accept-Ethereum-Payments.png

Why Does Your Company Need to Accept Ethereum Payments?

Giáo dục 15.11.2023
https://b2binpay.com/app/uploads/2023/11/Bitcoin-Lightning-Network-Overview.png

Bitcoin Lightning Network – What It Is and How To Invest In It? 

Giáo dục 03.11.2023
https://b2binpay.com/app/uploads/2023/10/B2BinPay_cover-5.png

How to Buy Bitcoin With Apple Pay?

Giáo dục 30.10.2023
https://b2binpay.com/app/uploads/2023/10/B2BinPay_cover-3.png

Why Solidity Matters: Five Real World Use Cases For Smart Contracts

Giáo dục 23.10.2023