E-commerce and Bitcoin

E-dagang dan Bitcoin: Mengapa & Bagaimana Cara Stor Dalam Talian Anda Menerima Pembayaran Kripto?

Reading time

Masa dan kehidupan bergerak pantas dalam dunia moden ini. Tidak hairanlah kita perlu mengikut kepantasan masa dan kehidupan dałam setiap perkara untuk terus hidup. Jika dahulu, anda perlu pergi ke kedai tertentu untuk membeli sesuatu barang. Kini dengan bantuan komputer dan telefon pintar, anda boleh buat pesanan apa sahaja barangan di seluruh dunia. Situasi ini membuatkan cara pembayaran yang baru dan lebih moden diperlukan. 

Memandangkan kemajuan e-dagang berkembang dengan pantas, anda boleh mendapatkan pelbagai manfaat dengan menerima pembayaran kripto pada laman web anda. 

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan konsep e-dagang dan Bitcoin serta berkongsi pandangan tentang cara menggunakan kripto sebagai kaedah pembayaran di stor dalam talian anda.

Isi Penting

  1. Integrasi pembayaran Bitcoin ke dalam platform e-dagang anda membolehkan ketersampaian bertahap global, fi transaksi lebih rendah, mengurangkan risiko penipuan dan transaksi lebih pantas.
  2. Penerimaan terhadap mata wang digital dapat menarik pelanggan yang faham dengan teknologi, meningkatkan imej jenama, melindungi terhadap ketidakstabilan mata wang fiat dan boleh menjana pendapatan lebih tinggi.
  3. Masalah dapat ditangani melalui pemahaman undang-undang, memilih pemproses pembayaran yang boleh dipercayai, mendidik pelanggan dan menggunakan langkah keselamatan yang proaktif.

E-dagang dan Bitcoin: Bagaimana Stor Dalam Talian Anda Boleh Mendapat Manfaat?

Advantages of Accepting Bitcoin Payments

Penerimaan terhadap Bitcoin memberi beberapa kelebihan untuk perniagaan dan individu. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya: 

Ketersampaian Global

BTC beroperasi di rangkaian tidak berpusat. Ini membolehkan transaksi berlaku di serata dunia tanpa memerlukan sistem perbankan tradisional. Keadaan tersebut membuka perniagaan anda kepada pangkalan pelanggan yang global, seterusnya meningkatkan lagi ketersampaian pasaran anda.

Mengurangkan Fi Pindahan

Kebiasaannya, transaksi BTC mempunyai kos transaksi lebih rendah berbanding kaedah pembayaran tradisional. Ciri-ciri tersebut boleh menjimatkan kos kepada perniagaan, terutamanya untuk transaksi dalam jumlah tinggi atau pelanggan antarabangsa.

Mengurangkan Risiko

Transaksi Bitcoin bersifat tidak boleh berbalik dan selamat kerana menggunakan teknologi Blockchain. Sebaik sahaja transaksi disahkan pada rangkaian, ia tidak boleh dibalikkan semula. Ciri-ciri ini akan mengurangkan risiko “chargeback” dan aktiviti penipuan kepada pelanggan.

Pemprosesan yang Pantas

Transaksi mata wang digital boleh diperoses lebih pantas berbanding sistem perbankan tradisional, terutamanya untuk pindahan antarabangsa yang mungkin mengambil masa beberapa hari untuk dilengkapkan. Kelajuan pemprosesan dapat bermanfaat untuk perniagaan yang memerlukan pembayaran yang pantas.

Akses Terhadap Pelanggan Baru

Penerimaan pembayaran kripto di laman web boleh menarik pelanggan yang arif tentang teknologi. Pelanggan sebegitu lebih gemar menggunakan wang digital untuk transaksi mereka. Dengan menawarkan pilihan pembayaran kripto, anda mungkin dapat menarik segmen pelanggan yang mencari perniagaan yang menyokong pindahan mata wang digital.

Tiada Campur Tangan Pihak Ketiga

Transaksi BTC bersifat perangkai padan (peer-to-peer) dan tidak melibatkan pihak pengantara seperti bank pemproses pembayaran. Ini bermakna tidak terdapat risiko dana dibekukan atau akaun disekat oleh pihak ketiga.

Imej Inovatif

Penerimaan pembayaran digital juga dapat meningkatkan imej jenama anda sebagai imej yang inovatif dan berfikiran jauh. Malah, ia juga menunjukkan anda bersikap terbuka untuk menerima teknologi baru dan memenuhi kehendak pelanggan moden.

Perlindungan Terhadap Ketidakstabilan Mata Wang Fiat

Terdapat perniagaan yang melihat penerimaan pembayaran kripto berperanan sebagai perlindungan terhadap ketidakstabilan mata wang tradisional. Pendapatan perniagaan dalam bentuk BTC, membolehkan syarikat mengurangkan kerugian yang disebabkan nilai mata wang tradisional yang turun naik.

Potensi untuk Keuntungan Lebih Besar

Rekod sebelum ini menunjukkan harga Bitcoin meningkat seiring masa berlalu Jika harga Bitcoin terus meningkat, syarikat yang memiliki Bitcoin sebagai sebahagian daripada pembayaran yang dibuat oleh pelanggan, boleh mendorong keuntungan yang lebih tinggi.

Menyokong Akses Kewangan yang Lebih Menyeluruh

Bagi individu yang berada dalam kawasan yang memiliki akses terbatas terhadap perkhidmatan perbankan tradisional, BTC menawakan cara alternatif untuk turut serta dalam ekonomi global. Penerimaan pembayaran kripto boleh menyokong akses kewangan yang lebih menyeluruh dengan memberi individu tersebut akses terhadap barangan dan perkhidmatan yang tidak boleh dimiliki sebelum ini.

Namun, penting untuk mempertimbangkan risiko berpotensi dan cabaran yang ada dengan menerima pembayaran kripto, contohnya seperti ketidakstabilan harga, aspek perundangan yang tidak menentu, dan integrasi yang rumit. 

Bagaimana Cara Pembayaran Kripto Sebagai Sebuah Perniagaan

Steps to Accept Crypto Payments

Jika anda ingin memiliki laman web yang menerima Bitcoin sebagai kaedah pembayaran, anda perlu lakukan beberapa langkah. Secara umumnya, proses yang terlibat adalah:

1. Kajian Terhadap Syarat Perundangan dan Pengawalseliaan

Sebelum mengintegrasi pembayaran kripto ke platform e-dagang anda, ketahui syarat perundangan dan pengawalseliaan untuk kawasan anda. Pastikan pematuhan terhadap undang-undang yang relevan, peraturan, dan pencukaian berkaitan transaksi kripto.

2. Pilih Gerbang Pembayaran Kripto

Pilih pemproses atau gerbang pembayaran yang boleh dipercayai untuk memudahkan transaksi di platform e-dagang anda. Bandingkan penyedia yang berbeza berdasarkan faktor seperti fi transaksi, mata wang yang disokong, ciri-ciri keselamatan, dan pilihan integrasi.

3.Cipta Dompet BTC

Cipta dompet Bicoin yang selamat untuk menerima dan menyimpan pembayaran dari pelanggan. Pilih dompet dalam talian terbaik yang memiliki ciri-ciri keselamatan yang kukuh, seperti pengesahan multi-sig dan pilihan simpanan cold. Anda juga boleh gunakan perkakas (hardware), perisian, atau dompet custodial yang disediakan oleh pemproses pembayaran yang anda telah pilih.

4. Integrasi Pilihan Mata Wang Digital

Lakukan integrasi pilihan pembayaran BTC ke proses checkout platfrom e-dagang anda. Bergantung pada platform anda, (cth., Shopify, WooCommerce, Magento), integrasi ini mungkin melibatkan pemasangan plugin atau penggunaan API gerbang bayaran untuk membolehkan pindahan BTC. Ikuti arahan untuk integrasi yang disediakan oleh pemproses yang anda pilih untuk memastikan integrasi yang lancar.

5. Konfigurasi pada Tetapan dan Keutamaan

Lakukan konfigurasi pada tetapan dan keutamaan berkaitan pembayaran mata wang kripto dalam platform e-dagang anda. Proses ini termasuklah menetapkan harga dalam mata wang fiat dan membolehkan penukaran secara automatik untuk pembayaran Bitcoin ke mata wang fiat untuk mengurangkan risiko ketidakstabilan harga. Ubah suai mesej dan notifikasi pengesahan mengikut kesesuaian untuk memaklumkan kepada pelanggan tentang pilihan dan status transaksi.

6. Lakukan Transaksi Percubaan

Sebelum boleh digunakan oleh ramai (live), lakukan ujian percubaan kefungsian pembayaran BTC yang terperinci untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Lakukan percubaan untuk senario yang berbeza-beza, termasuk pembayaran yang berjaya atau gagal, bayaran balik (refund), dan pemprosesan pesanan, untuk mengenal pasti sebarang isu atau terdapat percanggahan.

7. Sediakan Material Informasi

Maklumkan kepada pelanggan anda tentang pilihan pembayaran dengan BTC dan sediakan maklumat tentang cara melengkapkan transaksi BTC. Sampaikan dengan jelas manfaat penggunaan BTC sebagai kaedah pembayaran, seperti tempoh pemprosesan lebih pantas, fi lebih rendah, dan meningkatkan privasi dan keselamatan.

8. Pantau Transaksi dan Keselamatan

Sentiasa pantau pindahan BTC dan aktiviti akaun untuk mengesan sebarang tingkah laku mencurigakan dan penipuan. Gunakan amalan terbaik keselamatan sebagai perlindungan terhadap akses yang tidak dibenarkan untuk dompet Bitcoin dan platform e-dagang anda, seperti kata laluan yang kuat, pengesahan two-factor, dan kemas kini perisian yang kerap.

9. Menyediakan Bantuan

Sediakan sokongan pelanggan yang responsif untuk membantu pelanggan untuk sebarang pertanyaan atau isu berkenaan penerimaan pembayaran kripto. Berikan arahan yang jelas dan bimbingan dalam mencari isu troubleshooting) untuk membantu pelanggan melakukan proses pembayaran dengan lancar.

10. Nilaikan Prestasi dan Pengoptimuman

Sentiasa lakukan penilaian terhadap prestasi pembayaran BTC di platform e-dagang anda. Penilaian ini termasuk jumlah transaksi, maklum balas pelanggan, dan kadar tukaran. Gunakan data dari aspek tersebut untuk mengoptimumkan strategi pembayaran BTC anda, memperbaiki pengalaman pengguna (UX), dan menggalakkan lebih ramai pengguna menggunakan pembayaran Bitcoin secara perlahan-lahan. 

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dan menggunakan amalan terbaik, integrasi transaksi kripto pada platform e-dagang anda boleh dilakukan dengan sempurna. Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati pilihan pembayraan yang selesa dan selamat.

Overstock.com merupakan antara stor pertama yang menerima Bitcoin. Ia merupakan salah satu peruncit besar pertama yang mengintegrasi kripto terbesar di dunia sebagai kaedah pembayaran.

Fakta Ringkas

Mengatasi Isu dan Halangan yang Biasa Berlaku

Untuk mengatasi isu dan halangan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran kripto, pihak syarikat boleh mengambil langkah proaktif seperti berikut:

  • Didik diri sendiri dan pasukan anda bagaimana menerima pembayaran kripto.
  • Gunakan pemproses pembayaran atau dompet yang selamat.
  • Mengawal ketidakstabilan harga.
  • Pastikan pematuhan terhadap undang-undang anti pengubahan wang haram (AML) dan know-your-customer (KYC).
  • Menyediakan harga yang telus.
  • Sentiasa mengambil tahu perkembangan dalam teknologi blockchain dan penyelesaian pemprosesan pembayaran.

Pihak syarikat boleh menghadapi cabaran dan menggunakan kelebihan dalam menerima pembayaran BTC dengan mengatasi masalah tersebut dan menggunakan langkah proaktif.

Menggalakkan Penggunaan Pembayaran Kripto kepada Pelanggan

Galakan terhadap pembayaran kripto kepada pelanggan, memerlukan pendekatan pemasaran yang strategik untuk menyampaikan secara bereksan manfaat dan kelebihan menggunakan BTC sebagai kaedah pembayaran. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran untuk menggalakkan pembayaran kripto kepada pelanggan.

How to promote crypto payments to customers

Menerangkan Manfaat – Maklumkan dengan jelas manfaat penggunaan Bitcoin sebagai kaedah pembayaran, seperti transaksi lebih pantas, fi lebih rendah, keselamatan yang dipertingkatkan, dan privasi, Sampaikan mesej dengan cara yang menarik untuk menekankan kelebihan dan sesuai dengan audiens sasaran anda.

Hasilkan Kandungan Bercorak Pendidikan – Hasilkan kandungan dalam bentuk pendidikan untuk mendidik pelanggan terhadap mata wang digital dan bagaimana ia berfungsi. Material yang digunakan termasuk dalam bentuk hantaran blog, artikel, video, infografik, dan FAQ. Isi kandungan tersebut perlu menerangkan asas dalam BTC, cara buat pembayaran BTC, dan manfaat menggunakan kripto untuk transaksi e-commmerce.

Insentif ke atas Pembayaran BTC – Berikan insentif dan ganjaran untuk menggalakkan pelanggan bayar menggunakan Bitcoin dalam pembelian mereka. Insentif ini boleh ditawarkan dalam bentuk diskaun, tawaran eksklusif, ganjaran kesetiaan, atau insentif pulangan tunai untuk pembayaran kripto. Paparkan insentif ini dengan jelas di laman web dan material pemasaran anda untuk menarik perhatian dan menggalakkan penggunaannya.

Tampilkan Pilihan Pembayaran BTC Secara Jelas – Pastikan butang pembayaran mata wang kripto dipaparkan dengan jelas pada laman checkout dan senarai kaedah pembayaran laman web anda. Gunakan isyarat visual seperti ikon dan lencana (badges), untuk menarik perhatian terhadap pilihan pembayaran kripto dan memudahkan pelanggan untuk memilih dan menggunakannya.

Anjurkan Promosi dan Peraduan – Lancarkan kempen promosi dan peraduan untuk menark minat dan menggalakkan penggunaan pembayaran BTC. Tawarkan hadiah, giveaway, atau diskaun kepada pelanggan yang membayar menggunakan Bitcoin semasa promosi berlangsung. Promosikan kempen ini melalui pemasaran e-mel, media sosial, dan saluran lain untuk menggalakkan penyertaan.

Dengan menggunakan strategi pemasaran tersebut, anda boleh mempromosi pembayaran kripto dengan berkesan kepada pelanggan dan menggalakkan penggunaan pembayaran tersebut dengan lebih meluas di platform e-dagang anda.

Kesimpulan

Hubungan e-dagang dan Bitcoin kini menjadi semakin bergantung antara satu lain. Stor di seluruh dunia mula menggunakan BTC dan juga altcoin, sebagai penyesaian pembayaran. Walaupun masih terdapat cabaran dan ketidaktentuan, inovasi semasa dan usaha dalam mengadaptasi kripto dijangka akan menyumbang kepada perkembangan dan evolusi berterusan mata wang digital sebagai satu pilihan pembayaran yang dominan di peringkat global.

Artikel terkini

B2BinPay at Bitcoin Asia Hong Kong 2024 Expo
B2BinPay to Attend Bitcoin Asia Hong Kong 2024 Expo
17.04.2024
B2BinPay at Latam Family Office Announcement Summit
B2BinPay Fosters Global Connections at Latam Family Office Investment Summit
15.04.2024
best multicurrency crypto wallet in 2024
Bagaimana Cara Memilih Dompet Multi-Currency Terbaik untuk Aset Kripto Anda pada 2024
Pendidikan 10.04.2024
White-label Crypto Payment Gateway
Apa Itu Gerbang Pembayaran Label Putih & Siapakah yang Patut Gunakannya?
Pendidikan 09.04.2024