How Will The MiCA Regulations Shape The EU Crypto Market?

Cách Các Quy Định MiCA Hoạt Động trong Việc Quản Lý Tiền Điện Tử ở Châu Âu

Reading time

Trong vài năm qua, nhiều nhà quản lý và cơ quan tài chính đã ra sức điều phối thị trường tiền điện tử. SEC đã nhiều lần cố gắng chuẩn hóa Bitcoin và Ethereum thành chứng khoán và kiện các sàn giao dịch niêm yết những tài sản chưa đăng ký.

Tuy nhiên, tình hình ở Châu Âu có chút khác biệt. Luật quản lý dịch vụ tài chính hiện hành kiểm soát nghiêm ngặt các sàn giao dịch và nhà giao dịch tiền điện tử nhằm chống lại hoạt động rửa tiền và gian lận, trong khi đó, mỗi quốc gia cũng cấp giấy phép tiền điện tử của riêng mình.

Điều này sẽ thay đổi khi quy định của MiCA có hiệu lực trong năm nay, điều này sẽ chuyển bối cảnh tiền điện tử thanh khuôn khổ và yêu cầu tiêu chuẩn hóa hơn. Hãy cùng tìm hiểu về luật MiCA mới và ảnh hưởng của nó đến các công ty môi giới và sàn giao dịch phi tập trung.

Các Điểm Chính

  1. MiCA (Thị trường tài sản tiền điện tử) là cơ quan quản lý tài chính chịu trách nhiệm về các tài sản đặt trên blockchain ở Châu Âu.
  2. MiCA ra đời vào năm 2022, trong khi việc áp dụng đầy đủ khung pháp lý của nó sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2024.
  3. Việc phát hành stablecoin sẽ được quản lý chặt chẽ bởi cơ quan quản lý tài sản tiền điện tử châu Âu.

Tìm Hiểu Các Quy Định về Tiền Điện Tử của MiCA

Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) là cơ quan quản lý tiền điện tử của Liên minh Châu Âu, được thành lập vào năm 2022 nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính của EU về việc sở hữu, giao dịch và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản đặt trên blockchain.

Ủy ban Châu Âu đã bỏ phiếu thành lập cơ quan quản lý đầu tiên giám sát tiền điện tử và hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số. Khác với tiền tệ thông thường, nơi giấy phép được cấp bởi từng quốc gia, như Giấy phép trao đổi tiền điện tử của Estonia hoặc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp, các thị trường có quy định về tài sản tiền điện tử dự kiến sẽ cung cấp một khuôn khổ thống nhất trên khắp khu vực EU.

Những quy tắc này được đặt ra để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, tổ chức hoạt động trao đổi tiền điện tử, token và stablecoin, đồng thời đưa ra chương trình bảo hiểm khi thiệt hại xảy ra.

objectives of MiCA crypto in Europe

Tài Sản Tiền Điện Tử Tuân Theo Quy Định của MiCA

Giấy phép tiền điện tử mới của MiCA có thể tạo ra một số thách thức cho các sàn giao dịch phi tập trung hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, mục đích là để tránh xảy ra một vụ việc tương tự sự sụp đổ của TerraLUNA và đảm bảo việc quản lý tiền tốt qua các sàn giao dịch và nhà phát triển token.

Cơ quan quản lý tiền điện tử của Châu Âu xác định ba loại tài sản chịu sự quản lý của MiCA.

MiCA crypto asset types

Token Tiền Điện Tử

Hạng mục này bao gồm stablecoin và token tiền điện tử được neo giá bằng một loại tiền tệ pháp định duy nhất. MiCA yêu cầu các token này phải được hỗ trợ bằng dự trữ tiền mặt, bao gồm cả Euro. Nếu không, các biện pháp cứng rắn có thể được áp dụng, ví dụ như hạn chế tối đa số lượng giao dịch hàng ngày đối với các token không được hỗ trợ bằng đồng Euro.

Danh mục này còn được xác định là “Token E-Money” vì những tài sản này được sử dụng để chuyển tiền ảo thành tiền pháp định.

Token Tham Chiếu Tài Sản

Đây là các token và stablecoin được hỗ trợ bởi nhiều loại tiền pháp định, tài sản tiền điện tử, hàng hóa khác hoặc kết hợp. Nguyên tắc đối với loại tài sản này chặt chẽ hơn khi token sử dụng thuật toán neo giá để duy trì giá trị tài sản tiền điện tử một cách tự động.

Các Tài Sản Tiền Điện Tử Khác

Chúng bao gồm các token được phát hành trên blockchain, cung cấp quyền truy cập vào một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, qua đó quản lý nền kinh tế sáng tạo phi tập trung. Còn được gọi là token tiện ích, những tài sản này chỉ được công ty phát hành chấp nhận và sử dụng làm tiền tệ tập trung cho hệ sinh thái của mình.

Giấy Phép Tài Sản Tiền Điện Tử theo Quy định của MiCA

Các quy định của MiCA đã được thông qua vào năm 2023 và những nỗ lực không ngừng đã được thực hiện nhằm định hình các loại giấy phép và lập danh sách các công ty tiền điện tử bị trừng phạt bởi EU. 

Dự kiến việc áp dụng đầy đủ các quy định này sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024, khi các công ty và cá nhân phải tuân theo một loạt điều khoản hoặc giấy phép áp dụng với một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.

MiCA European Crypto regulations

Tiêu Đề I

Nó là điều khoản xác định và liệt kê các công ty và tổ chức cần tuân theo các quy định của MiCA. Nó đặt ra các yêu cầu pháp lý đối với các nền tảng giao dịch và trao đổi được niêm yết công khai, ví dụ như có văn phòng tại một quốc gia thuộc EU và thiết lập các giao thức tuân thủ AML.

Phần này đề cập đến các công việc phải làm của nhà phát hành token tiện ích, cơ chế đồng thuận, công nghệ sổ cái phân tán và các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử khác.

Tiêu Đề II

Phần này mô tả các tiêu chí để được quy định trong khuôn khổ MiCA và các yêu cầu cần có để cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Do đó, để đủ điều kiện trở thành nhà phát hành hoặc nhà giao dịch tiền điện tử hợp pháp, một thực thể phải là pháp nhân, cung cấp báo cáo chính thức, tạo chiến lược tiếp thị, gửi các kế hoạch kinh doanh này cho nhà chức trách tại quốc gia của họ và đảm bảo tuân thủ liên tục. 

Tiêu Đề III

Giai đoạn này liên quan đến việc phát hành và vận hành stablecoin được hỗ trợ bởi tài sản tiền điện tử, tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác. Các token tham chiếu tài sản này phải được quản lý chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra do biến động của thị trường.

Các thực thể muốn phát triển stablecoin phải được đăng ký với tư cách là pháp nhân và tổ chức tài chính tuân theo tiêu chí mà MiCA đặt ra.

Tiêu Đề IV

Điều này quy định hoạt động của stablecoin hoặc tiền điện tử, được hỗ trợ bởi một loại tiền tệ pháp định duy nhất. Thực thể phải là công ty tài chính hoặc tiền điện tử đã đăng ký.

Luật này đề cập đến tokenomics của stablecoin, các trường hợp sử dụng và lộ trình cũng như luật áp dụng của các cơ quan tài chính Châu Âu.

Tiêu đề III và IV sẽ được áp dụng từ ngày 30 tháng 6 năm 2024, trong khi các quy định khác sẽ được xem xét vào tháng 12 năm 2024.

Thông Tin Nhanh

Tiêu đề V

Phần này xác định ai có thể cung cấp dịch vụ tiền điện tử và các quy tắc mà họ phải tuân theo tùy theo vị trí của họ ở quốc gia thành viên. Chúng bao gồm:

  • Tổ chức tín dụng
  • Ngân hàng đầu tư
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán trung ương
  • Người tham gia thị trường tiền điện tử
  • Các tổ chức phát hành tiền điện tử
  • Người quản lý quỹ đầu tư được cấp phép.
  • Các công ty hoạt động trong khuôn khổ UCITS.

Tiêu đề VI

Những quy tắc này đề cập tới hành vi thao túng và sai trái trên thị trường của những người tham gia và nhà cung cấp tài sản tiền điện tử. Nó đề cập tới hậu quả của việc tham gia vào giao dịch nội gián, lạm dụng thông tin nội bộ và lạm dụng thị trường.

Tiêu đề VII

Tiêu đề này đặt nền tảng cho các cơ quan quản lý ở mỗi quốc gia EU và quyền tài phán ở mỗi quốc gia thành viên. Quy tắc này quy định mọi quốc gia châu Âu đều phải chỉ định cơ quan quản lý của mình và đảm bảo hoạt động trong khuôn khổ thống nhất.

Các cơ quan quản lý thành viên phải báo cáo với Cơ quan Ngân hàng Châu Âu và Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu.

MiCA EU vào Năm 2024

Ý nghĩa đầu tiên của những quy tắc này sẽ có hiệu lực vào tháng 6 năm 2024, khi các quy định về stablecoin được áp dụng để quản lý việc phát triển và phát hành mã thông báo tiền điện tử được hỗ trợ bởi một loại tiền tệ fiat duy nhất hoặc nhiều loại tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.

Các quy định còn lại của MiCA sẽ được áp dụng sau sáu tháng, giúp các nhà khai thác tiền điện tử và nền tảng trao đổi có thời gian chuẩn bị và tạo các kế hoạch và báo cáo nghiên cứu về token có liên quan.

MiCA regulations timeline

Vào cuối năm 2024, khuôn khổ MiCA đầy đủ sẽ được áp dụng và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải tuân thủ các quy tắc và quy định này để hoạt động hợp pháp trên khắp các quốc gia EU. 

Sau khi các quy định này có hiệu lực, MiCA sẽ xác định xem có mở rộng quản lý đối với các tài sản bị loại trừ hay không, chẳng hạn như NFT và tiền điện tử đóng vai trò là công cụ tài chính.

Tài Sản Bị Loại Trừ Khỏi Khung Quy Định MiCA

Như đã nêu, các quy định của MiCA không bao gồm NFT, sản phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và các token không thể thay thế khác trừ khi chúng cung cấp các tiện ích tương tự như token có thể thay thế, chẳng hạn như tiền điện tử và stablecoin.

Các loại tiền điện tử giống với các công cụ tài chính và chứng khoán không chịu sự quản lý của MiCA, chẳng hạn như giao dịch Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác.

Ngoài ra, các ứng dụng phi tập trung không phải tuân theo các quy tắc này vì chúng hoạt động mà không qua trung gian và không yêu cầu giao dịch hoặc trao đổi tài sản tiền điện tử để có quyền truy cập.

Kết Luận

MiCA là cơ quan quản lý tài sản tiền điện tử và tiền tệ trên blockchain của Châu Âu. Cơ quan quản lý Thị trường tài sản tiền điện tử tập trung vào việc phát hành, giao dịch và cung cấp stablecoin cũng như token tiền điện tử bằng cách áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt đối với cơ chế neo giá và hệ thống hỗ trợ của chúng.

Khuôn khổ MiCA EU đặt nền tảng cho các nhà phát triển token tiền điện tử, bao gồm các giao thức đồng thuận, tuân thủ AML, hoạt động blockchain và các khía cạnh khác nhằm bảo vệ quyền của nhà đầu tư và thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường.

Bài viết gần đây

How to integrate Bitcoin payment API
API Thanh Toán Bitcoin: Cách Chọn và Tích Hợp
Giáo dục 15.05.2024
PSP vs Payment Gateway: Which One is Best for You?
PSP và Cổng Thanh Toán: Bạn Nên Tích Hợp Lựa Chọn Nào vào Doanh Nghiệp của Mình?
Giáo dục 10.05.2024
Accept NEO Payments
Các Cách Chấp Nhận Thanh Toán Ethereum vào Năm 2024
Giáo dục 09.05.2024
Accept TrueUSD Payments - TUSD
Cách Thêm Phương Thức Thanh Toán Bitcoin vào Trang Web
Giáo dục 06.05.2024