https://b2binpay.com/app/uploads/2024/03/Otar-Topuria-1.png

Otar Topuria

linkedin

Manunulat

Si Otar ay isang batikang manunulat ng content na may limang taon na karanasan sa niche ng pananalapi at teknolohiya. Ang pinakamahusay na payong kanyang natanggap ay magbasa, na nagdulot sa kanya na magkaroon ng akedemikong pag-aaral sa peryodismo at sa huli ay sa pagsulat ng content. Naniniwala siya lahat ay maaaring bigyang buhay sa pamamagitan mga salita, mula sa pinakasimpleng ideya hanggang sa pinakakomplikadong inobasyon. Sa pagdaan ng panahon si Otar ay nagkaroon ng matinding interes sa trading. Dulot ng kanyang pagkahalina sa cryptocurrency at pinansiyal na teknolohiya, nagsimula niyang tuklasin, saliksikin at magsulat tungkol rito, nagnanais na bigyang interes ang mga mambabasa sa iba’t ibang platform.

Tingnan ang aming iba pang artikulo mula sa may-akda na ito

https://b2binpay.com/app/uploads/2024/04/White-label-Crypto-Payment-Gateway.png

What is a White-label Crypto Payment Gateway & Who Is It For?

Edukasyon 09.04.2024
https://b2binpay.com/app/uploads/2024/04/Cryptocurrency-wallet-features.png

Choosing Bitcoin Wallet for Business: Top Qualities to Look for

https://b2binpay.com/app/uploads/2024/03/Crypto-Payment-Gateway-Services.png

How Can Crypto Payment Gateway Services Help Your Business Succeed?

Edukasyon 18.03.2024