Reading time

B2BinPay Thúc Đẩy Kết Nối Toàn Cầu tại Hội nghị Latam Family Office Announcement

17 - 18 April
Mexico City
B2BinPay at Latam Family Office Announcement Summit

B2BinPay vui mừng thông báo về việc tham gia Hội nghị Latam Family Office Announcement (Latam FOIS) diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 4 năm 2024, tại khách sạn Ritz Carlton ở Mexico City. Sự kiện độc quyền này đóng vai trò là nền tảng chiến lược để nhóm các công ty B2Broker kết nối với những người dẫn đầu ngành và thể hiện cam kết của mình đối với việc phát triển thương mại toàn cầu.

Giới thiệu về Hội nghị Latam Family Office Announcement

Latam FOIS tập hợp các giám đốc điều hành và những người đóng vai trò quyết định từ các tập đoàn quốc tế. Những người tham dự sẽ tham gia vào các cuộc đối thoại quan trọng về vấn đề kinh doanh đương đại, đặc biệt tập trung vào việc mở ra các cơ hội tăng trưởng trong khu vực Mỹ Latinh. Hội nghị năm nay ưu tiên xác định các giải pháp đổi mới nhằm giải quyết thách thức trong khu vực và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững ở Mexico. 

Đóng Góp của B2BinPay

Sự tham gia của B2BinPay tại Latam FOIS thể hiện cam kết của B2BinPay trong việc tương tác với các bên liên quan chủ chốt và góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu. John Murillo, Giám đốc Phát triển và Pamela Linaldi, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, sẽ đại diện cho chúng tôi tại hội nghị này. 

Pamela sẽ trình bày tóm tắt sứ mệnh cốt lõi của tập đoàn B2Broker, nêu bật những thành tựu quan trọng và tầm nhìn của chúng tôi về sự phát triển tương lai. Bài thuyết trình này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về thương hiệu toàn cầu của chúng tôi và khám phá các cơ hội hợp tác và kết nối tiềm năng với những nhân vật nổi bật trong ngành.

Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược để Cùng Thành Công

Latam FOIS đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển kinh tế bằng cách tập hợp những người có khả năng ra quyết định trong ngành. Sự tham gia của B2BinPay phản ánh sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược nhằm đạt được thành công chung, cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng trên toàn khu vực Mỹ Latinh và hơn thế nữa. B2BinPay rất vui mừng được tham gia sự kiện và mong muốn được đóng góp vào các cuộc thảo luận sâu sắc tại Latam FOIS.

Bài viết gần đây

PSP vs Payment Gateway: Which One is Best for You?
PSP và Cổng Thanh Toán: Bạn Nên Tích Hợp Lựa Chọn Nào vào Doanh Nghiệp của Mình?
Giáo dục 10.05.2024
Accept NEO Payments
Các Cách Chấp Nhận Thanh Toán Ethereum vào Năm 2024
Giáo dục 09.05.2024
Accept TrueUSD Payments - TUSD
Cách Thêm Phương Thức Thanh Toán Bitcoin vào Trang Web
Giáo dục 06.05.2024
Cryptocurrency wallet vs exchange
Ví Tiền Điện Tử và Sàn Giao Dịch: Khám Phá Sự Khác Biệt
Giáo dục 02.05.2024