https://b2binpay.com/app/uploads/2023/05/Milena-Moon.png

Milena Moon

linkedin

Tác giả chính / Trưởng phòng Dự án truyền thông

Milena Moon là trưởng phòng các dự án truyền thông thuộc bộ phận marketing của Tập đoàn B2Broker. Sự nghiệp của Milena bắt đầu vào năm 2018 với tư cách là một nhà báo truyền thông xã hội tự do. Kể từ đó, cô đã tìm kiếm và viết về các xu hướng tiền mã hóa mới nhất, từ tin tức trong lĩnh vực này đến các bài chia sẻ kiến thức giúp những người mới có thể tham gia vào ngành tiền mã hóa một cách dễ dàng nhất. Milena cũng có kinh nghiệm và kiến thức về ngành truyền hình, điều cũng hỗ trợ các dự án khác của B2Broker phát triển.

Xem thêm bài viết từ tác giả này

Sorry, no posts matched your criteria.