slippage in crypto explained

ราคาคลาดเคลื่อน (Slippage) ในคริปโตคืออะไร? จะต่อสู้กับมันได้อย่างไร?

Reading time

ตลาดคริปโตกำลังประสบกับ ช่วงเวลาแห่งความผันผวนที่รุนแรง โดยราคา Bitcoin ขยับขึ้นและลงเกือบ 7% ในวันเดียว ความผันผวนนี้ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เมื่อพิจารณาถึงการอนุมัติเมื่อไม่นานมานี้ของ Bitcoin spot ETF เหตุการณ์การลดรางวัลลงครึ่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ้น และความสนใจหลักที่เพิ่มขึ้นในคริปโต  

อย่างไรก็ตามด้วยการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดการคลาดเคลื่อนของราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วราคาคลาดเคลื่อนในสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร และคุณจะต่อสู้กับมันได้อย่างไร?

ประเด็นที่สำคัญ

 1. ราคาคลาดเคลื่อน (Slippage) คำนวณโดยการกำหนดความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาจริง ซึ่งมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
 2. โดยมีปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนของตลาด สภาพคล่อง ขนาดคำสั่งซื้อขาย และความแออัดของเครือข่าย ล้วนส่งผลต่อระดับความคลาดเคลื่อนในการซื้อขายคริปโต
 3. เพื่อต่อสู้กับราคาคลาดเคลื่อน เทรดเดอร์จะใช้ลิมิตออร์เดอร์ ซื้อขายในช่วงเวลาเร่งด่วน ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตลาด และซื้อขายสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

คำจำกัดความของราคาคลาดเคลื่อน (Slippage) ในคริปโต

ราคาคลาดเคลื่อน (Slippage) ในการซื้อขายคริปโตหมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและราคาที่ดำเนินการจริง  

เมื่อคุณวางคำสั่งซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลในราคาที่กำหนด ความคลาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกรอกคำสั่งซื้อในราคาที่แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ เทรดเดอร์อาจพลาดโอกาสในการทำกำไรหรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดตามมา

crypto slippage on a chart

ตัวอย่างเช่น:

สมมติว่าคุณต้องการซื้อ Bitcoin ที่ $70,000 และสั่งซื้อ 1 BTC อย่างไรก็ตามการซื้อขายจะดำเนินการในราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ $70,200 เนื่องจากความผันผวนของตลาดหรือปัญหาสภาพคล่อง ในสถานการณ์สมมตินี้ ต้นทุนที่คลาดเคลื่อนคือ $200 ดังนั้นต้นทุนจริงในการซื้อขายของคุณจึงสูงกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้อาจสูญเสียกำไรได้

ประเภทของราคาคลาดเคลื่อน (Slippage)

ราคาคลาดเคลื่อนมีสองประเภทหลักที่เทรดเดอร์อาจพบในการซื้อขายคริปโต:

ความคลาดเคลื่อนของราคา

ความคลาดเคลื่อนของราคาคือสถานการณ์ที่ราคาในการดำเนินการขั้นสุดท้ายของสกุลเงินดิจิทัลแตกต่างจากราคาที่คาดไว้ในตอนแรก ณ เวลาที่ส่งคำสั่งซื้อ ความผันผวนของตลาดเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความคลาดเคลื่อนประเภทนี้

ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อเหรียญวางไว้ที่ $100 แต่ในระหว่างดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น $102 ส่งผลให้ราคาคลาดเคลื่อน $2  

ระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนของราคามีแนวโน้มที่จะผันผวน ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายของสกุลเงินดิจิทัลและสภาวะตลาดโดยทั่วไป ความคลาดเคลื่อนของราคาจะแพร่หลายมากขึ้นในตลาดที่มีความผันผวนสูงและมีสภาพคล่องน้อยที่สุด

ความคลาดเคลื่อนของสภาพคล่อง

ในทางกลับกัน ความคลาดเคลื่อนของสภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการดำเนินการเมื่อราคาผันแปรเนื่องจากการไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายในระดับราคาที่ต้องการ  

รูปแบบความคลาดเคลื่อนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับปริมาณสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ค่อยพบบ่อยนัก เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมตลาดไม่เพียงพอที่จะซื้อขายในราคาที่ต้องการ จึงส่งผลให้มีการดำเนินการคำสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมดในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม

อาจเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของสภาพคล่องกับกระบวนการซื้อขายของหายากที่สะสมได้ในตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งราคาอาจต้องลดลงเพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่เตรียมจะจ่ายเงินสำหรับสินทรัพย์หายากนี้

types of slippage in crypto

นอกเหนือจากการจัดหมวดหมู่นี้แล้ว ราคาคลาดเคลื่อนยังสามารถจัดประเภทเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบได้:

 • ความคลาดเคลื่อนเชิงบวก: คำสั่งซื้อได้รับการดำเนินการในราคาที่ดีกว่าที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ซื้อขายจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของราคา
 • ความคลาดเคลื่อนเชิงลบ: คำสั่งซื้อได้รับการดำเนินการในราคาที่แย่กว่าที่ตั้งใจไว้ ในสถานการณ์นี้เทรดเดอร์จะสูญเสียเงิน
positive and negative slippage

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลตอราคาคลาดเคลื่อน

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นและขนาดของความคลาดเคลื่อนในการซื้อขายคริปโต การทำความเข้าใจกับปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์และจัดการความคลาดเคลื่อนได้ดีขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักได้แก่:

ความผันผวนของตลาด

ความผันผวนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ในช่วงที่มีความผันผวนสูง ราคาอาจมีความผันผวนอย่างมากภายในไม่กี่วินาที ทำให้การดำเนินการซื้อขายในราคาที่ต้องการเป็นเรื่องยาก

การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถซื้อหรือขายในราคาที่แตกต่างจากที่ตั้งใจไว้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนต่อความคลาดเคลื่อนของราคา เทรดเดอร์สามารถใช้ลิมิตออร์เดอร์แทนคำสั่งในตลาดเมื่อทำการซื้อขาย

ลิมิตออร์เดอร์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดราคาเฉพาะที่พวกเขาต้องการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลได้ หากตลาดไปถึงราคานั้น การซื้อขายจะถูกดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อได้รับการตอบสนองที่หรือดีกว่าราคาที่ระบุ

สภาพคล่อง

ระดับสภาพคล่องในตลาดสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาคลาดเคลื่อน สภาพคล่องหมายถึงความพร้อมของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งส่งผลต่อความง่ายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนด ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ การค้นหาคำสั่งซื้อขายที่ตรงกันอาจเป็นเรื่องยาก ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น

ขนาดคำสั่งซื้อขาย

ขนาดของคำสั่งซื้อขายก็มีความสำคัญเช่นกันในการพิจารณาด้านราคาคลาดเคลื่อน เมื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ สภาพคล่องหรือปริมาณการซื้อขายอาจไม่เพียงพอที่จะตอบสนองคำสั่งซื้อทั้งหมดในราคาจุดเดียว ดังนั้นจึงสามารถดำเนินการได้บางส่วนในราคาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ราคาคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น

ในการจัดการราคาคลาดเคลื่อนที่เกิดจากขนาดคำสั่งซื้อขาย เทรดเดอร์สามารถแยกคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ออกเป็นคำสั่งซื้อขายที่ขนาดเล็กลง หรือใช้กลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงเพื่อลดผลกระทบต่อตลาดให้เหลือน้อยที่สุด การทำเช่นนี้จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดราคาคลาดเคลื่อนและดำเนินการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับความแออัดของเครือข่าย

นอกเหนือจากปัจจัยทางการตลาดแล้ว ความแออัดของเครือข่ายยังทำให้เกิดราคาคลาดเคลื่อนในคริปโตอีกด้วย ความแออัดของเครือข่ายเกิดขึ้นเมื่อมีธุรกรรมจำนวนมากบนบล็อกเชน ซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการยืนยันธุรกรรม ซึ่งทำให้การซื้อขายดำเนินการในราคาที่แตกต่างจากที่ตั้งใจไว้

what affects slippage

การคำนวณราคาคลาดเคลื่อนในการซื้อขายคริปโต

เราจะคำนวณราคาคลาดเคลื่อนได้อย่างไร? กระบวนการนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา โดยเกี่ยวข้องกับการระบุความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาที่ดำเนินการจริง ซึ่งมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์:

ราคาคลาดเคลื่อน = ((ราคาที่ดำเนินการ – ราคาที่คาดหวัง) / ราคาที่คาดหวัง) × 100

มาอธิบายเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างกันเลย:

ตัวอย่างที่ 1: การซื้อ Solana

สมมติว่าคุณส่งคำสั่งซื้อ Solana ด้วยราคาที่คาดหวังไว้ที่ $180 อย่างไรก็ตามเนื่องจากความผันผวนของตลาดและความต้องการสกุลเงินดิจิทัลที่สูง ราคาดำเนินการจึงอยู่ที่ $182

ราคาคลาดเคลื่อน = ((182 – 180) / 180) × 100 = 1.11%

ซึ่งหมายความว่าคุณพบกับความคลาดเคลื่อน 1.11%

ตัวอย่างที่ 2: การขาย Dogecoin

ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างการขาย Dogecoin กันดีกว่า คุณส่งคำสั่งขาย 1,000 DOGE ด้วยราคาที่คาดหวังไว้ที่ $0.2 ต่อเหรียญ อย่างไรก็ตาม ราคาดำเนินการจะอยู่ที่ $0.19 ต่อเหรียญ เนื่องจากสภาวะตลาด

ราคาคลาดเคลื่อน = ((0.19 – 0.2) / 0.2) × 100 = -5%

ในกรณีนี้ คุณประสบกับความคลาดเคลื่อนติดลบที่ -5% โดยสามารถมองได้ว่าเป็นการสูญเสียผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากราคาดำเนินการต่ำกว่าที่คาดไว้

กลยุทธ์ในการลดการเกิดราคาคลาดเคลื่อน

แม้ว่าอาจไม่สามารถขจัดราคาคลาดเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ แต่เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อการเทรดของตนได้ ต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดราคาคลาดเคลื่อน:

ใส่ลิมิตออร์เดอร์ (Limit Order)

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการลดการเกิดราคาคลาดเคลื่อน คือการใช้ลิมิตออร์เดอร์ (Limit Order) แทนคำสั่งตลาด (Market Order)  

ลิมิตออร์เดอร์ช่วยให้คุณสามารถกำหนดราคาจำกัดที่แม่นยำสำหรับการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลได้ โดยคำสั่งซื้อขายนี้จะได้รับการประมวลผลหากตลาดตรงกันหรือเกินกว่าราคาที่คุณระบุ

limit orders

เข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายสูงสุด

สภาพคล่องของตลาดและปริมาณการซื้อขายสามารถผันผวนได้ตลอดทั้งวัน การซื้อขายในช่วงที่มีการซื้อขายสูงสุดซึ่งมีกิจกรรมทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถลดการคลาดเคลื่อนของราคาได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะค้นหาคู่ค้าในราคาที่ต้องการมากขึ้น  

BTC trading activity throughout the day

คุณจำเป็นต้องทราบเขตเวลาและช่วงเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนสูงสุดของตลาดที่คุณสนใจ และกำหนดเวลาการซื้อขายของคุณให้สอดคล้องกัน

ติดตามข่าวสารการตลาดและการพัฒนา

เหตุการณ์ข่าวสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของตลาดสามารถกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างฉับพลันและความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น คุณสามารถจำกัดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของราคาได้ด้วยการอัปเดตข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ใช้สถานที่ที่แตกต่างกัน

แพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลายสามารถมีระดับสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขาย และความลึกของคำสั่งซื้อขายที่แตกต่างกัน ด้วยการขยายการใช้งานแพลตฟอร์ม คุณสามารถเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องต่างๆ และอาจลดความคลาดเคลื่อนได้

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในตลาด (ปริมาณสูงสุดในการซื้อขายทั้งสปอตและอนุพันธ์) รวมถึง:

 • Binance
 • Coinbase
 • ByBit
 • OKX
 • Bitget

ซื้อขายเหรียญและโทเคนสภาพคล่อง

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดความคลาดเคลื่อนคือการซื้อขายกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้มีปริมาณการซื้อขายและมูลค่าตลาดสูง ทำให้ง่ายต่อการซื้อหรือขายโดยไม่ทำให้เกิดความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

สกุลเงินดิจิทัลที่มีสภาพคล่องมากที่สุดบางส่วนในตลาดปัจจุบัน ได้แก่:

 • Bitcoin (BTC)
 • Ethereum (ETH)
 • Binance Coin (BNB)
 • Solana (SOL)
 • XRP (XRP)

กำหนดค่าเผื่อความคลาดเคลื่อน (Slippage Tolerance)

ค่าเผื่อความคลาดเคลื่อน (Slippage Tolerance) เป็นคำที่บ่งบอกถึงความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ระหว่างราคาที่คาดการณ์ไว้ของสินทรัพย์และราคาในขณะที่ดำเนินการ การตั้งค่าตัวแปรค่าเผื่อความคลาดเคลื่อนของราคาในการแลกเปลี่ยนของคุณจะเป็นการกำหนดเกณฑ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดเมื่อดำเนินการซื้อขาย

slippage tolerance

ค่าเผื่อความคลาดเคลื่อนของราคาที่สูงบ่งบอกถึงความเปิดกว้างต่อความแตกต่างอย่างมากจากราคาที่คาดการณ์ไว้ ในทางกลับกัน ค่าเผื่อการคลาดเคลื่อนของราคาที่ต่ำจะทำให้เกิดข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนของราคา ซึ่งอาจส่งผลให้มีการดำเนินการตามคำสั่งซื้อน้อยลง

ปรับขนาดคำสั่งซื้อขาย

หากขนาดคำสั่งซื้อขายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน เทรดเดอร์สามารถพิจารณาปรับขนาดคำสั่งซื้อของตนได้ แบ่งคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดและลดความคลาดเคลื่อนของราคา นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขาย เช่น คำสั่งซื้อภูเขาน้ำแข็งหรือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เพื่อการจัดการคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทสรุป

ราคาคลาดเคลื่อน (Slippage) เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของการซื้อขายคริปโต ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและผลลัพธ์ของการซื้อขาย การจัดการส่วนต่างของราคาในเชิงรุกสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต ควรลงทุนเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถสูญเสียได้ และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

คำถามที่พบบ่อย

ค่าเผื่อความคลาดเคลื่อนที่ดีในสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร?

ระดับค่าเผื่อความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะของเทรดเดอร์แต่ละรายและความเสี่ยงที่สบายใจ โดยทั่วไปการแลกเปลี่ยนคริปโตหลายแห่งจะกำหนดอัตราเริ่มต้นที่ 0.5% อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรปรับเปลี่ยนค่าเผื่อความคลาดเคลื่อนของตนตามความเสี่ยงที่ต้องการก่อนเริ่มการซื้อขายใดๆ

เปอร์เซ็นต์ราคาคลาดเคลื่อนตามปกติคือเท่าใด?

เปอร์เซ็นต์ราคาคลาดเคลื่อนตามปกติในคริปโตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 0.1% ถึง 5% เทรดเดอร์บางรายอาจต้องการเปอร์เซ็นต์ราคาคลาดเคลื่อนที่ต่ำกว่าเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่คนอื่นๆ อาจเลือกใช้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่มากขึ้น

เราจะหลีกเลี่ยงราคาคลาดเคลื่อนโดยสิ้นเชิงได้อย่างไร?

ราคาคลาดเคลื่อนเป็นเรื่องปกติของการซื้อขายและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์สามารถลดระดับความคลาดเคลื่อนลงได้โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ และจับตาดูความผันผวนและเหตุการณ์ข่าว

บทความล่าสุด

How to integrate Bitcoin payment API
API การชำระเงิน Bitcoin: วิธีการเลือกและรวมระบบ
PSP vs Payment Gateway: Which One is Best for You?
PSP และเกตเวย์การชำระเงิน: คุณควรเลือกแบบไหนเพื่อให้เข้ากับธุรกิจของคุณ?
Accept Zcash Payments - ZEC
วิธีรับการชำระเงิน Ethereum ในปี 2024
วิธีการเพิ่มการชำระเงิน Bitcoin บนเว็บไซต์