https://b2binpay.com/app/uploads/2024/03/Otar-Topuria-1.png

Otar Topuria

linkedin

نویسنده

Otar یک نویسنده محتوا با تجربه با بیش از پنج سال تجربه در حوزه مالی و فناوری است. بهترین توصیه ای که او دریافت کرد خواندن بود، که او را به پیشینه آکادمیک در روزنامه نگاری و در نهایت به نوشتن محتوا رساند. او معتقد است که همه چیز را می توان از طریق کلمات زنده کرد، از ساده ترین ایده تا پیچیده ترین نوآوری. در طول سال ها، Otar علاقه شدیدی به تجارت پیدا کرد. او با توجه به شیفتگی خود به ارزهای دیجیتال و فناوری مالی، شروع به کاوش، تحقیق و نوشتن کرد و به دنبال تعامل با مخاطبان در پلتفرم های مختلف بود.

مقالات بیشتر ما را از این نویسنده بررسی کنید

https://b2binpay.com/app/uploads/2024/04/White-label-Crypto-Payment-Gateway.png

What is a White-label Crypto Payment Gateway & Who Is It For?

آموزش 09.04.2024
https://b2binpay.com/app/uploads/2024/04/Cryptocurrency-wallet-features.png

Choosing Bitcoin Wallet for Business: Top Qualities to Look for

https://b2binpay.com/app/uploads/2024/03/Crypto-Payment-Gateway-Services.png

چگونه خدمات درگاه پرداخت کریپتو می توانند به موفقیت کسب و کار شما کمک کنند؟

آموزش 18.03.2024