Giao dịch trên chuỗi và ngoài chuỗi

Trên chuỗi

Là các giao dịch thông thường diễn ra ngay bên trong blockchain. Chúng được kiểm tra và xác nhận bởi một số lượng người tham gia mạng cần thiết, sau đó thông tin được ghi lại ở block tiếp theo và truyền đến tất cả các nút có sẵn trong hệ thống.

Người dùng A
Blockchain Wallet 1
Gửi tiền

Giao dịch được xác nhận trong Blockchain

Thông tin được ghi lại trong blockchain

Người dùng B
Blockchain Wallet 2

Không nhận phí hoa hồng cho việc nhập từ người gửi.

“Người dùng A Doanh nghiệp 1” chỉ trả phí hoa hồng blockchain.
Người dùng A
Blockchain Wallet 1
Gửi tiền

Giao dịch được xác nhận trong Blockchain

Thông tin được ghi lại trong blockchain

Người dùng B
Digital Wallet 2

Không nhận phí hoa hồng cho việc nhập từ người gửi.

“Người dùng A Doanh nghiệp 1” chỉ trả phí hoa hồng blockchain.
Người dùng A
Digital Wallet 1
Gửi tiền

Giao dịch được xác nhận trong Blockchain

Thông tin được ghi lại trong blockchain

Người dùng B
Blockchain Wallet 1

Không nhận phí hoa hồng cho việc nhập từ người gửi.

“Người dùng A Digital Wallet 1” chỉ trả hoa hồng blockchain
Người dùng A
Blockchain Wallet 1
Gửi tiền qua các Ví khác nhau

Giao dịch được xác nhận trong Blockchain

Thông tin được ghi lại trong blockchain

Người dùng B
Blockchain Wallet 1

Không nhận phí hoa hồng cho việc nhập từ người gửi.

“Người dùng A Doanh nghiệp 1” chỉ trả phí hoa hồng blockchain.
Người dùng A
Blockchain Wallet 1
Gửi tiền trong cùng một Ví

Giao dịch được xác nhận trong Blockchain

Thông tin được ghi lại trong blockchain

Người dùng B
Blockchain Wallet 1

Không nhận phí hoa hồng cho việc nhập từ người gửi.

“Người dùng A Doanh nghiệp 1” chỉ trả phí hoa hồng blockchain.
Được hỗ trợ bởi blockchain:
btc bch bnbsc ada dash doge eth ltc omni trx zec
Không được hỗ trợ bởi blockchain:
xrp xlm bnb-dark
Chạm vào hình ảnh để phóng to

Ngoài chuỗi

Đại diện cho công nghệ nội bộ của B2BinPay, nơi tiền được đặt bên ngoài blockchain. Nhờ cách tiếp cận này, giao dịch trở nên nhanh hơn, chi phí cũng giảm bớt.

Người dùng A
Digital Wallet 1
Gửi tiền

Giao dịch được xử lý nội bộ với hệ thống B2BinPay

Người dùng B
Digital Wallet 1

Không nhận phí hoa hồng cho việc nhập từ người gửi.

Người dùng A
Digital Wallet 1
Gửi tiền

Giao dịch được xử lý nội bộ với hệ thống B2BinPay

Người dùng B
Digital Wallet 2

Không nhận phí hoa hồng cho việc nhập từ người gửi.

Chạm vào hình ảnh để phóng to