Tìm Hiểu Về Các Khoản Phí

Phí một lần

Một khoản phí bao gồm tất cả các loại ví được hỗ trợ

Phí giới thiệu (Tuân thủ + Sàng lọc + Thiết lập)

$ 500

Tài Khoản Ví Kỹ Thuật Số*
Mở tài khoản của bạn
USD, EUR, USDT, USDC, TUSD, EURC, BTC
Phí Xử Lý**
Dành Cho Coin
Giao Dịch Đến
Doanh số
Hoa hồng
> $ 5 triệu
$ 3 – 5 triệu
$ 1 – 3 triệu
< $1 triệu
0.25%
0.3%
0.35%
0.4%
Giao Dịch Đi
Miễn Phí
Thanh Toán Bằng Tiền Mã Hóa
Tức Thì
Thanh Toán Bằng Tiền Pháp Định
T+1
Dành Cho StableCoin Và Token
Giao Dịch Đến
Doanh số
Hoa hồng
> $ 5 triệu
$ 3 – 5 triệu
$ 1 – 3 triệu
< $1 triệu
0.35%
0.4%
0.45%
0.5%
Giao Dịch Đi
Miễn Phí
Thanh Toán Bằng Tiền Mã Hóa
Tức Thì
Thanh Toán Bằng Tiền Pháp Định
T+1
Nạp Qua Ngân Hàng***
Giao dịch đến bằng USD, EUR
Miễn Phí
Rút Tiền Về Ngân Hàng
SWIFT USD
Số tiền rút tối thiểu $50.000
0,5%
SWIFT EUR
Số tiền rút tối thiểu €5.000
0,5% (min 20 €)
SWIFT GBP
Số tiền rút tối thiểu £5.000
0,5% (min 20 £)
SEPA EUR
Số tiền rút tối thiểu €5.000
0.5% (tối thiểu €10)
Minimum Commissions
Per blockchain
AVAX
BSC
MATIC
TRX
OPT
BASE
ARB
ETH
BTC
LTC
DASH
BCH
DOGE
ADA
ZEC
XMR
XRP
XLM
$0,4
$0,5
$0,1
$3
$0,3
$0,1
$0,01
$8
$0,1
$0,1
$0,1
$0,1
$0,1
$0,1
$0,1
$0
$0
$0
*Tài khoản thương mại có chức năng nạp và rút tiền thông qua tỷ giá quy đổi, nghĩa là Người Gửi có thể chuyển đổi BTC để thanh toán bằng USDT, sau đó tiếp tục giao dịch bằng loại tiền tệ tương ứng.

** Tính năng Thang Bậc Hoa Hồng linh hoạt là yếu tố giúp dịch vụ của chúng tôi thêm hiệu quả về mặt chi phí. Khối lượng giao dịch càng lớn*, mức hoa hồng sẽ càng nhỏ đi theo từng thang bậc. Thang bậc linh hoạt này bao gồm nhiều bậc tính theo khối lượng giao dịch* mỗi tháng. Ví dụ mức hoa hồng mặc định ban đầu là 0,4%, đây là bậc đầu tiên, áp dụng cho tất cả các khoản nạp coin. Khi số tiền nạp vượt qua mốc $1 triệu, hoa hồng sẽ giảm còn 0,35% và tiếp tục giảm như vậy theo thang bậc. Vào đầu tháng tiếp theo, mức hoa hồng mặc định sẽ được đặt lại và khối lượng giao dịch hằng tháng cũng sẽ được tính lại từ đầu.

Khối lượng giao dịch bao gồm toàn bộ các khoản nạp và sẽ được tính bằng USD tại thời điểm mỗi giao dịch được blockchain xác nhận.

*** Các khoản nạp tiền pháp định chỉ được chấp nhận nếu được gửi qua phương thức chuyển khoản ngân hàng doanh nghiệp.
Phí Xử Lý**
Dành Cho Coin, Stablecoin và Token
Giao Dịch Đến
0.05%
0.1%
0.15%
0.2%
0.25%
0.3%
> $ 20 triệu
$ 10 – 20 triệu
$ 5 – 10 triệu
$ 3 – 5 triệu
$ 1 – 3 triệu
< $1 triệu
Giao Dịch Đi
Miễn Phí
Thanh Toán
Tức Thì
Dành Cho Token
Giao Dịch Đến
0.15%
Không có bậc
Giao Dịch Đi
Miễn Phí
Thanh Toán
Tức Thì
** Tính năng Thang Bậc Hoa Hồng linh hoạt là yếu tố giúp dịch vụ của chúng tôi thêm hiệu quả về mặt chi phí. Khối lượng giao dịch càng lớn*, mức hoa hồng sẽ càng nhỏ đi theo từng thang bậc. Thang bậc linh hoạt này bao gồm nhiều bậc tính theo khối lượng giao dịch* mỗi tháng. Ví dụ mức hoa hồng mặc định ban đầu là 0,3%, đây là bậc đầu tiên, áp dụng cho tất cả các khoản nạp coin. Khi khối lượng giao dịch vượt qua mốc $1 triệu, hoa hồng sẽ giảm còn 0,25% và tiếp tục giảm như vậy theo thang bậc. Vào đầu tháng tiếp theo, mức hoa hồng mặc định sẽ được đặt lại và khối lượng giao dịch hằng tháng cũng sẽ được tính lại từ đầu. Vui lòng lưu ý rằng khách hàng sẽ chịu mọi khoản phí giao dịch blockchain đối với tất cả các loại tiền mã hóa!

Khối lượng giao dịch bao gồm toàn bộ các khoản nạp và sẽ được tính bằng USD tại thời điểm mỗi giao dịch được blockchain xác nhận.

* Smart Token Collection (STC)
Đối với Token dựa trên ERC20, Bep-20, TRC20, bạn có thể tạo ra số lượng địa chỉ nạp không giới hạn. Bất cứ khi nào bạn nhận được một giao dịch đến trên bất kỳ địa chỉ nào trong số này, số tiền phải được thu về địa chỉ ví chính mà ở đó toàn bộ hoạt động rút tiền được thực hiện. Nếu không, số dư Token sẽ nằm dàn trải ở nhiều địa chỉ nạp khác nhau và khi đó bạn sẽ không thể thực hiện được hoạt động nào với chúng. Việc giao dịch token yêu cầu bạn phải thanh toán phí giao dịch blockchain bằng các loại tiền gốc (như ETH, BSC, TRX) và điều này khiến quá trình giao dịch trở nên cồng kềnh và kém hiệu quả. Rất may, nhờ có tính năng STC của chúng tôi, bạn sẽ không cần lo lắng về việc nạp tiền gốc vào địa chỉ nạp. Phí giao dịch sẽ được thanh toán từ Hợp đồng thông minh được triển khai trên địa chỉ chính trong quá trình kích hoạt ví. Nhờ vậy, bạn sẽ không cần phải trả phí blockchain hai lần và địa chỉ nạp của bạn sẽ chỉ hiển thị số dư Token trong khi số dư coin gốc sẽ bằng không. Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên theo dõi số dư coin gốc mà bạn có trên địa chỉ ví chính.

Các loại tiền tệ như Ripple, Stellar, v.v. yêu cầu phí kích hoạt cho mọi địa chỉ ví mới được tạo.

STC – là tính năng độc đáo của riêng chúng tôi – Hợp đồng thông minh tạo địa chỉ nạp (địa chỉ SALT) dựa trên ví chính và tự động thực hiện giao dịch cho tất cả các khoản tiền được nạp từ địa chỉ nạp đến địa chỉ ví chính nơi Hợp đồng thông minh được cài đặt.

Chúng tôi sử dụng phí giới thiệu để kích hoạt ví. Hoạt động này bao gồm cả việc thiết lập các Hợp đồng thông minh cho ETH, BSC và TRX. Một số loại tiền tệ khác (ví dụ như XRP, XLM và BNB) yêu cầu phí kích hoạt dựa trên blockchain.