การทำธุรกรรมแบบ On-Chain และ Off-Chain

On-Chain (ภายในบล็อกเชน)

เป็นธุรกรรมแบบคลาสสิกที่เกิดขึ้นภายในบล็อกเชน ธุรกรรมเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยผู้เข้าร่วมเครือข่ายตามจำนวนที่ต้องการ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกในบล็อกถัดไปและส่งไปยังโหนดที่มีอยู่ในระบบ

ผู้ใช้ A
Blockchain Wallet 1
ส่งเงิน

ธุรกรรมได้รับการยืนยันในบล็อกเชน

ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน

ผู้ใช้ B
Blockchain Wallet 2

ไม่คิดค่าคอมมิชชันธุรกรรมขาเข้าจากผู้ส่ง

“ผู้ใช้ A / องค์กร 1” จ่ายเพียงค่าคอมมิชชันบล็อกเชน
ผู้ใช้ A
Blockchain Wallet 1
ส่งเงิน

ธุรกรรมได้รับการยืนยันในบล็อกเชน

ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน

ผู้ใช้ B
Digital Wallet 2

ไม่คิดค่าคอมมิชชันธุรกรรมขาเข้าจากผู้ส่ง

“ผู้ใช้ A / องค์กร 1” จ่ายเพียงค่าคอมมิชชันบล็อกเชน
ผู้ใช้ A
Digital Wallet 1
ส่งเงิน

ธุรกรรมได้รับการยืนยันในบล็อกเชน

ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน

ผู้ใช้ B
Blockchain Wallet 1

ไม่คิดค่าคอมมิชชันธุรกรรมขาเข้าจากผู้ส่ง

“ผู้ใช้ A / Digital Wallet 1” จ่ายเพียงค่าคอมมิชชันบล็อกเชน
ผู้ใช้ A
Blockchain Wallet 1
ส่งเงินภายในวอลเล็ตที่แตกต่างกัน

ธุรกรรมได้รับการยืนยันในบล็อกเชน

ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน

ผู้ใช้ B
Blockchain Wallet 1

ไม่คิดค่าคอมมิชชันธุรกรรมขาเข้าจากผู้ส่ง

“ผู้ใช้ A / องค์กร 1” จ่ายเพียงค่าคอมมิชชันบล็อกเชน
ผู้ใช้ A
Blockchain Wallet 1
ส่งเงินภายในวอลเล็ตเดียวกัน

ธุรกรรมได้รับการยืนยันในบล็อกเชน

ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชน

ผู้ใช้ B
Blockchain Wallet 1

ไม่คิดค่าคอมมิชชันธุรกรรมขาเข้าจากผู้ส่ง

“ผู้ใช้ A / องค์กร 1” จ่ายเพียงค่าคอมมิชชันบล็อกเชน
บล็อกเชนรองรับ
btc bch bnbsc ada dash doge eth ltc omni trx zec
บล็อกเชนไม่รองรับ:
xrp xlm bnb-dark
แตะรูปภาพเพื่อซูม

Off-Chain (ภายนอกบล็อกเชน)

เป็นเทคโนโลยี In-House ของ B2BinPay โดยการให้เงินนั้นอยู่นอกบล็อกเชน การใช้วิธีนี้จะทำให้การทำธุรกรรมเร็วขึ้นมาก และลดค่าธรรมเนียมลง

ผู้ใช้ A
Digital Wallet 1
ส่งเงิน

ธุรกรรมได้รับการประมวลผลภายในด้วยระบบ B2BinPay

ผู้ใช้ B
Digital Wallet 1

ไม่คิดค่าคอมมิชชันธุรกรรมขาเข้าจากผู้ส่ง

ผู้ใช้ A
Digital Wallet 1
ส่งเงิน

ธุรกรรมได้รับการประมวลผลภายในด้วยระบบ B2BinPay

ผู้ใช้ B
Digital Wallet 2

Does not take commission
 for the enter from the sender.

แตะรูปภาพเพื่อซูม