تراکنش‌های زنجیره‌ای و غیره

روی زنجیره

تراکنش های کلاسیکی هستند که درست در داخل بلاک چین انجام می شوند. آنها توسط تعداد مورد نیاز شرکت‌کنندگان شبکه بررسی و تأیید می‌شوند، پس از آن اطلاعات در بلوک بعدی ثبت می‌شوند و به تمام گره‌های موجود در سیستم منتقل می‌شوند.

کاربر A
Blockchain Wallet 1
ارسال پول

تراکنش در بلاک چین تأیید شده است

اطلاعات در بلاک چین ثبت می‌شود

کاربر B
Blockchain Wallet 2

برای ورود از فرستنده کمیسیون نمی گیرد.

«User A Enterprise 1» فقط کمیسیون بلاک چین را پرداخت می کند.
کاربر A
Blockchain Wallet 1
ارسال پول

تراکنش در بلاک چین تأیید شده است

اطلاعات در بلاک چین ثبت می‌شود

کاربر B
Digital Wallet 2

برای ورود از فرستنده کمیسیون نمی گیرد.

«User A Enterprise 1» فقط کمیسیون بلاک چین را پرداخت می کند.
کاربر A
Digital Wallet 1
ارسال پول

تراکنش در بلاک چین تأیید شده است

اطلاعات در بلاک چین ثبت می‌شود

کاربر B
Blockchain Wallet 1

برای ورود از فرستنده کمیسیون نمی گیرد.

«کاربر A Digital Wallet 1» فقط کمیسیون بلاک چین را پرداخت می کند
کاربر A
Blockchain Wallet 1
ارسال پول در کیف پول های مختلف

تراکنش در بلاک چین تأیید شده است

اطلاعات در بلاک چین ثبت می‌شود

کاربر B
Blockchain Wallet 1

برای ورود از فرستنده کمیسیون نمی گیرد.

«User A Enterprise 1» فقط کمیسیون بلاک چین را پرداخت می کند.
کاربر A
Blockchain Wallet 1
ارسال پول در همان کیف پول

تراکنش در بلاک چین تأیید شده است

اطلاعات در بلاک چین ثبت می‌شود

کاربر B
Blockchain Wallet 1

برای ورود از فرستنده کمیسیون نمی گیرد.

«User A Enterprise 1» فقط کمیسیون بلاک چین را پرداخت می کند.
توسط بلاک چینها پشتیبانی می شود
btc bch bnbsc ada dash doge eth ltc omni trx zec
پشتیبانی نشده
xrp xlm bnb-dark
برای بزرگنمایی روی تصاویر ضربه بزنید

خارج از زنجیره

نشان دهنده فناوری داخلی B2BinPay است، جایی که وجوه در خارج از بلاک چین انجام می شود. به لطف این رویکرد، معاملات بسیار سریعتر انجام می شود، کارمزدها کاهش می یابد.

کاربر A
Digital Wallet 1
ارسال پول

تراکنش به صورت داخلی با سیستم B2BinPay پردازش می شود

کاربر B
Digital Wallet 1

برای ورود از فرستنده کمیسیون نمی گیرد.

کاربر A
Digital Wallet 1
ارسال پول

تراکنش به صورت داخلی با سیستم B2BinPay پردازش می شود

کاربر B
Digital Wallet 2

برای ورود از فرستنده کمیسیون نمی گیرد.

برای بزرگنمایی روی تصاویر ضربه بزنید