Συναλλαγές on-chain & off-chain

On-chain

Είναι κλασικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται ακριβώς μέσα στο blockchain. Ελέγχονται και επιβεβαιώνονται από τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων στο δίκτυο. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες καταγράφονται στο επόμενο μπλοκ και μεταδίδονται σε όλους τους διαθέσιμους κόμβους του συστήματος.

Χρήστης Α
Blockchain Wallet 1
Αποστολή χρημάτων

Η συναλλαγή επαληθεύεται στο blockchain

Οι πληροφορίες καταγράφονται στο blockchain

Χρήστης Β
Blockchain Wallet 2

Δεν λαμβάνει προμήθεια για την είσοδο από τον αποστολέα.

"Χρήστης Α – Επιχείρηση 1" πληρώνει μόνο προμήθεια blockchain.
Χρήστης Α
Blockchain Wallet 1
Αποστολή χρημάτων

Η συναλλαγή επαληθεύεται στο blockchain

Οι πληροφορίες καταγράφονται στο blockchain

Χρήστης Β
Digital Wallet 2

Δεν λαμβάνει προμήθεια για την είσοδο από τον αποστολέα.

"Χρήστης Α – Επιχείρηση 1" πληρώνει μόνο προμήθεια blockchain.
Χρήστης Α
Digital Wallet 1
Αποστολή χρημάτων

Η συναλλαγή επαληθεύεται στο blockchain

Οι πληροφορίες καταγράφονται στο blockchain

Χρήστης Β
Blockchain Wallet 1

Δεν λαμβάνει προμήθεια για την είσοδο από τον αποστολέα.

"Χρήστης Α – Digital Wallet 1" πληρώνει μόνο προμήθεια blockchain
Χρήστης Α
Blockchain Wallet 1
Αποστολή χρημάτων μέσω διαφορετικού πορτοφολιού

Η συναλλαγή επαληθεύεται στο blockchain

Οι πληροφορίες καταγράφονται στο blockchain

Χρήστης Β
Blockchain Wallet 1

Δεν λαμβάνει προμήθεια για την είσοδο από τον αποστολέα.

"Χρήστης Α – Επιχείρηση 1" πληρώνει μόνο προμήθεια blockchain.
Χρήστης Α
Blockchain Wallet 1
Αποστολή χρημάτων μέσω ίδιου πορτοφολιού

Η συναλλαγή επαληθεύεται στο blockchain

Οι πληροφορίες καταγράφονται στο blockchain

Χρήστης Β
Blockchain Wallet 1

Δεν λαμβάνει προμήθεια για την είσοδο από τον αποστολέα.

"Χρήστης Α – Επιχείρηση 1" πληρώνει μόνο προμήθεια blockchain.
Υποστηρίζεται από blockchain
btc bch bnbsc ada dash doge eth ltc omni trx zec
Δεν υποστηρίζεται από blockchain:
xrp xlm bnb-dark
Πατήστε τις εικόνες για μεγέθυνση

Off-chain

Αντιπροσωπεύει την εσωτερική τεχνολογία της B2BinPay, όπου τα κεφάλαια υπάρχουν εκτός του blockchain. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, οι συναλλαγές είναι πολύ πιο γρήγορες και οι χρεώσεις μειώνονται.

Χρήστης Α
Digital Wallet 1
Αποστολή χρημάτων

Η συναλλαγή υποβάλλεται σε επεξεργασία εσωτερικά μέσω του συστήματος B2BinPay

Χρήστης Β
Digital Wallet 1

Δεν λαμβάνει προμήθεια για την είσοδο από τον αποστολέα.

Χρήστης Α
Digital Wallet 1
Αποστολή χρημάτων

Η συναλλαγή υποβάλλεται σε επεξεργασία εσωτερικά μέσω του συστήματος B2BinPay

Χρήστης Β
Digital Wallet 2

Δεν λαμβάνει προμήθεια για την είσοδο από τον αποστολέα.

Πατήστε τις εικόνες για μεγέθυνση